Ceremonial militar la ISU „Petrodava” Neamţ

 

Domnilor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri,

        

Depunerea jurământului militar de către subofiţerii care au absolvit Şcoala militară de subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă „Pavel Zăgănescu”, Boldeşti, Prahova  va constitui, cu siguranţă, un moment de neuitat.

Vouă, tinerilor care aţi devenit, în urma promovării examenului de absolvire, subofiţeri ai Ministerului Afacerilor Interne, vă revine nobila şi greaua misiune de a asigura îndeplinirea cu succes a misiunilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava”al Judeţului Neamţ.

Nu trebuie să uitaţi nici o clipă faptul că sunteţi în slujba cetăţenilor, că aceştia, în momentele grele, atunci când viaţa şi bunurile le sunt ameninţate de incendii sau alte situaţii de urgenţă, îşi pun speranţa în voi, în profesionalismul şi dăruirea voastră. Pentru a face cu succes faţă acestor cerinţe, trebuie să fiţi foarte bine pregătiţi, disciplinaţi şi cu un înalt simţ al răspunderii. Vă cer să nu precupeţiţi nici un efort în activitatea de pregătire, în scopul îndeplinirii ireproşabile a misiunilor ce vă revin.

Întrucât se apropie Crăciunul şi Anul Nou 2020, vă urez Sărbători fericite şi un An Nou cu sănătate şi realizări!

În calitate de reprezentant al Guvernului României,

Vă felicit cu ocazia depunerii jurământului militar!

 

PREFECT

George LAZĂR