Desfășurarea activității la nivelul Instituției Prefectului – Județul Neamt în perioada 16 si 17 august 2018

În vederea asigurării continuității funcționării corespunzătoare a Instituției Prefectului – Județul Neamț, în zilele de 16-17 august a.c., vor funcționa cu program normal, 08.00-16.30, Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, Compartimentul gestionare acte administrative, petiții, audiențe și relații cu publicul și Biroul Apostilă.

Pentru salariații din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț și Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Neamț, activitatea nu va fi întreruptă în zilele de 16 si 17 august 2018.

În cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Neamț, în zilele de 16 și 17 august 2018, se va face operațiunea de încasare taxe de pașaport.

Decizia de a păstra programul normal de lucru în zilele de 16 şi 17 august a.c. pentru serviciile publice comunitare de eliberare a paşapoartelor şi a permiselor în perioada menţionată, a fost luată din dispoziţia conducerii Ministerului Afacerilor Interne, având în vedere că luna august reprezintă o perioadă de vârf din punct de vedere al cererilor de eliberare a documentelor de călătorie şi a permiselor de conducere.

Precizăm că în data de 15 august a.c., serviciile de eliberare a paşapoartelor şi a permiselor de conducere nu vor avea program cu publicul.

Persoanele care doresc să depună cererile de eliberare a documentelor în zilele de 16 şi 17 august a.c. trebuie să aibă în vedere că unităţile de trezorerie nu au program de lucru în zilele respective.

Astfel, taxele trebuie achitate la unităţile de trezorerie înainte de 15 august sau prin celelalte metode admise prin lege: on-line sau la unităţile CEC Bank.

Comunicat aici pag.1pag.2