INAUGURARE – BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ROMAN

 

Domnule Primar,

Domnule Director,

Stimati invitati, 

Permiteţi-mi să vă felicit pentru deschiderea Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Roman, într-un spațiu modern. Doresc totodată să-i mulțumesc domnului primar Lucian Micu pentru sprijinul acordat în realizarea acestui obiectiv, dovadă a preocupării constante pe care o manifestă în acordarea unor servicii de calitate romașcanilor.

Trăim într-o lume a tehnologiei şi globalizării, în care nevoile societăţii depăşesc de multe ori capacitatea de reacţie şi răspuns a autorităţilor. Informatizarea a devenit nu doar o opţiune, ci o necesitate a societăţii actuale, deci şi a administraţiei publice.

Între cele 54 de servicii publice care se adresează cetățenilor, precum și o serie de alte servicii considerate necesar a fi simplificate, incluse în Strategia naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020,  serviciile oferite prin intermediul acestui birou se află între primele 8 ca nivel de prioritate, alături de eliberarea actelor de identitate, construirea/ achiziționarea unui imobil, vânzarea/cumpărarea/înmatricularea autovehiculelor, obligații fiscale și alte taxe către bugetul local și bugetul de stat.

Menţionez cu plăcere numeroasele proiecte de modernizare administrativă ale primăriei  municipiul Roman, multe dintre acestea realizate în premieră, (2017 – plata   taxelor şi impozitelor locale, prin www.ghiseul.ro, 2019 – primul exerciţiu de bugetare participativă), iar deschiderea acestui birou va constitui un reușit  demers de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, prin economisirea resurselor pentru accesarea diferitelor tipuri de servicii (financiare, de timp și  informaționale).

Iată de ce, cu siguranţă, nu este necesar să argumentăm oportunitatea unui asemenea birou. E suficient să menţionăm ca el va deservi populaţia din 29 de UAT-uri din zona Roman, ceea ce reprezintă peste  33% din populaţia judeţului Neamţ.

Succesul aplicării  Programului Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  presupune, în mod concret, realizarea parteneriatului între Oficiul pentru Cadastru si Publicitate Imobiliară Neamţ si autoritatile administraţiei locale, iar în acest domeniu, partenerii  au destulă experienţă şi expertiză.

În mod concret, vor fi facilitate o serie de activităţi specifice, în principal, înscrierea în cartea funciară şi  înregistrarea tranzacţiilor imobiliare .

Vă dorim succes la început de drum şi vă asigurăm de întregul sprijin al instituiţiei prefectului.

 

George LAZĂR

Prefectul Județului Neamț