Măști pentru protecția familiilor și persoanelor defavorizate

Guvernul României a trimis în județul Neamț 3,2 milioane de măști ce vor fi puse la dispoziția autorităților publice locale pentru protecția familiilor și persoanelor defavorizate de pe raza unităților administrativ – teritoriale în județul Neamț.

Conform Ordonanței de Urgență 78 din 21.05.2020, beneficiarii sunt:

a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;

d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În județul Neamț vor primi aceste măști 60.000 de beneficiari.
Guvernul României este total implicat în lupta anti COVID și acordă o deosebită atenție persoanelor defavorizate.