ȘEDINTA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN LUNA DECEMBRIE 2019

Astăzi 19 decembrie ora 15.00  Prefectul județului George LAZĂR a convocat Colegiul Prefectural, cu următoarea ordine de zi:

 Acțiuni specifice Sărbătorilor de Iarnă desfășurate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț

 Activitatea de control desfășurată de Inspectoratului Județan în Construcții Neamț

 ”Am dorit să ne reîntâlnim în cadrul Colegiului prefectural, după ceremonialul depunerii jurământului, propunându-vă o temă de interes în această perioadă:

O informare privind activitățile de supraveghere a pietei produselor si serviciilor destinate consumatorilor, în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă. Este perioada când suntem cuprinși de febra sărbătorilor, iar spiritul critic scade direct proporțional cu cantitatea de produse achiziționate. Este rolul instituțiilor abilitate să vină în sprijinul cetățenilor, prin realizarea unor controale cu exigența profesioniștilor, pentru a impune respectarea prevederilor legale” a menționat prefectul județului, la începutul reuniunii de colegiu.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Sunt în derulare:

Tematica dispusa la nivel national de  Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor privind modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare, prezentare şi publicitate a produselor alimentare specifice sărbătorilor de iarnă.

Controlul va urmări produsele :

 • carne preambalată;
 • produse zaharoase ;
 • ciocolată şi produse din ciocolată ;
 • produse de patiserie .

Se va verifica, pentru fiecare grupa de produse:

a) Conformitatea

 • existenţa documentelor de provenienţă sau de însoţire a mărfii;
 • starea ambalajelor (integritate, etanşeitate);
 • încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, după caz, în data limită de consum stabilite de producător;
 • caracteristicile organoleptice prin verificare directă (aspect, miros şi gust, prezenţa corpurilor străine în conţinut, a petelor de mucegai şi a semnelor de alterare); în caz de suspiciune se vor preleva eşantioane care vor fi analizate în laboratoare autorizate;
 • încadrarea în cantitatea netă impusă sau declarată de producător;
 • respectarea temperaturilor de păstrare şi expunere, impuse sau declarate ;

b) Modul de respectare a prevederilor legale privind informarea consumatorilor

 • modul de informare a consumatorilor asupra elementelor de identificare şi caracterizare ale produselor existente la comercializare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • modul de informare a consumatorilor cu privire la componentele cu efecte alergene;
 • afişarea preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură, în mod vizibil şi într-o formă neechivocă;

c) Modul de desfăşurare a promoţiilor in sensul transmiterii de informatii corecte privind ofertele promotionale cu referire la data de debut sau data pana la care oferta este valabila, pretul nou alaturi de pretul vechi barat si sintagma „in limita stocului disponibil”.

 

Tematica proprie dispusa la nivel regional de Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea N-E (IASI) privind modul de respectare a prevederilor legale din domeniul protectiei consumatorilor in unitatile de cazare si alimentaie publica aferente.

Actiunile de control se vor desfasura, preponderent, in cele doua zone ale judetului unde va exista un aflux mai mare de turisti, respectiv zona Targu Neamt cu obiectivele turistice -manastiri si zona Valea Muntelui, in special, Statiunea Durau.

Controalele vor urmari, in principal:

a) Calitatea alimentelor (inclusiv a preparatelor culinare) şi a băuturilor comercializate:

 • verificarea directă a caracteristicilor organoleptice a alimentelor, respectiv, a mâncărurilor preparate existente la comercializare;
 • încadrarea în cantitatea netă, respectiv volumul net, declarate/ respectarea cantitatii/ volumului/ porţie;
 • încadrarea în data durabilităţii minimale, respectiv data limită de consum (termen de valabilitate) atât pentru alimentele comercializate ca atare cât şi pentru cele preparate (comercializarea lor în ziua în care au fost preparate);
 • dupa caz, respectarea reţetelor de fabricaţie pentru mâncărurile preparate;

b) Condiţii de expunere, prezentare şi comercializare ale alimentelor

 • respectarea prevederilor legale la transportul şi depozitarea alimentelor (capacitate de depozitare, starea ambalajelor, respectarea temperaturii de transport/ depozitare / expunere, dotarea spaţiilor de depozitare, etc);

c) Verificarea respectării prevederilor legale privind informarea consumatorilor, pentru:

 • alimentele şi băuturile comercializate ca atare;
 • mâncărurile şi alimentele utilizate la prepararea mâncărurilor;
 • informarea privind componentele alergene din preparatele culinare.

d) Dotare bucătării şi saloane de consumaţie:

– bucatării – compartimentarea corespunzătoare a bucătăriei; dotarea aparatură de control; dotarea cu ustensile, dispozitive necesare activităţii din bucătărie; spaţii de depozitare pentru: alimente şi băuturi (inclusiv spaţii frigorifice), ambalaje, resturi menajere etc. ; funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor de apă curentă caldă/rece, de iluminat  şi a celor sanitare; existenţa cântarelor/dispozitive verificate metrologic; desfăşurarea fluxului într-un singur sens cu evitarea încrucişării fazelor insalubre cu cele salubre;

– saloane de servire funcţie de tipul şi categoria unităţii (restaurant, bar, unităţi fast-food etc);

e) Afişarea preţurilor

 • preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsură în cazul produselor alimentare comercializate cu amănuntul;
 • existenţa, după caz, a listei meniu, a listelor afişate sau a etichetelor cu preţurile de vânzare a preparatelor şi a băuturilor oferite consumatorilor în unităţile de alimentaţie publică;f) Legalitatea funcţionării unităţilor: existenţa registrului unic de control, afişarea numărului de telefon TELEFONUL CONSUMATORILOR;

g) Asigurarea conformităţii serviciilor de cazare prestate în structurile de primire turistică, prin respectarea condiţiilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia specifică. Se va verifica dacă activitatea se desfăşoară în structuri de primire turistică clasificate, cu respectarea structurii spaţiilor conform anexei la certificatul de clasificare. De asemenea, se va verifica existenta certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de Registrul Comertului pentru autorizarea activitatii desfasurate la punctul de lucru.

O atentie deosebita se va acorda ofertelor pentru Craciun si Revelion urmarindu-se, cu preponderenta, respectarea prevederilor Legii  nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii, respectiv posibilitatea inducerii în eroare a consumatorilor privind oferta turistică şi/sau preţul acesteia; se vor verifica și materialele publicitare.

.…………………………………………………………………………………………………………………………….

O altă temă pe ordinea de zi se referă la activitatea de control a Inspectoratului de Stat în Construcții.

…………………………………………………………………………………………………………………..

În cursul anului 2019, I.J.C. Neamț a efectuat un număr total de 411 activități de control, din care:

 • 352 în domeniile calitatea construcțiilor, UCT (urmărirea comportării în timp) și autorizarea executării lucrărilor, după cum urmează:
  • 1 în proiectare;
  • 290 în execuție;
  • 23 în urmărirea comportării în timp;
  • 38 în disciplina de autorizare ;
 • 59 în domeniul supravegherii pieței produselor.

Alte activitati desfasurate :

 • 232 în domeniul avizării programelor de faze determinante;
 • 424 în domeniul emitere acorduri;
 • 148 participări ca membri în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor;
 • 82 sesizari rezolvate.

Față de numărul de 216 activități de control programate pentru anul 2019, I.J.C. Neamț a efectuat un număr total de 411 activități de control. Aceste modificări au fost determinate de următoarele:

 • în domeniile calitatea construcțiilor, urmărirea comportării în timp și autorizarea executării lucrărilor a crescut numărul controalelor, ca urmare a efectuării unor controale suplimentare în domeniul calității construcțiilor, precum și a activităților de control ce constituie activități neprogramabile (avizări de programe de faze determinante, emitere de acorduri, soluționarea petițiilor, participări în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor si participari în comisiile de evaluare a pagubelor produse în urma calamităților naturale ).

Activitatea de control efectuată de inspectorii în construcții din cadrul IJC Neamț :

2.1 Activitatea de control în proiectare

– s-a efectuat 1 control la o societate comerciala cu activitate de proiectare în construcții. Au fost identificate 3 neconformități, ca urmare au fost dispuse 3 măsuri.

2.2 Activitatea de control la factorii implicați în etapa de execuție

– s-au efectuat un număr de 290 controale la 234 de obiective de construcții. Dintre acestea au fost efectuate 104 controale curente, 177 controale în fază determinantă, si 9 controale ca urmare a unor sesizări .

Au fost dispuse un număr de 128 măsuri, dintre care: 4 opriri de lucrari, 8 refaceri de lucrari, 4 expertizări, 1 consolidare,  s-au aplicat  7 sancțiuni contravenționale in valoare de 30 000 lei.

2.3 Activitatea de control efectuată pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor

 – s-au efectuat un număr de 23 controale la 23 obiective aflate în exploatare. Dintre acestea, 4 controale tematice la operatorii de telecomunicatii. Au fost dispuse un număr de 45 măsuri din care 2 au fost expertizări . S-au aplicat 2 sanctiuni contraventionale in cuantum de 1000 lei fiecare .

2.4 Activitatea de control efectuată în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, al autorizării lucrărilor de construcții

– s-au efectuat un număr de 38 controale, dintre care 6 ca urmare a unor sesizari. Au fost dispuse un număr de 58 măsuri dintre care 4 opriri de lucrari, 3 refaceri de lucrari si 3 expertizări.

2.5Activitatea de control în domeniul supravegherii pieței produselor pentru construcții, al stațiilor de producere betoane, mixturi asfaltice și agregate naturale și al laboratoarelor de analiză și încercări

– s-au efectuat un număr de 59 controale la 59 societăți comerciale, 33 controale pentru supravegherea pieței produselor, 15 controale la statii și 11 controale la laboratoarele de analiză și încercări în construcții.  Au fost dispuse 16 masuri la supravegherea pieței produselor și 12 masuri la statii, s-a aplicat 1  amendă contravențională la o statie de agregate în valoare de 20 000 lei.

 Activitatea de avizare și emitere acorduri

– inspectorii din cadrul I.J.C. Neamț, cu atribuții în acest domeniu, au verificat un număr de 424 documentații depuse în vederea obținerii acordului pentru intervenții în timp asupra construcțiilor. Au fost întocmite 334 propuneri de acorduri, iar 90 documentații au fost respinse.

 Participarea în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor

În cursul anului 2019, inspectorii din cadrul I.J.C. Neamț au participat la un număr de 148 recepții la terminarea lucrarilor.

Activități desfășurate în colaborare cu alte instituții și organisme

În cursul anului 2019 reprezentanții I.J.C. Neamț au participat la 95 acțiuni comune cu alte instituții ale statului, pentru constatare si evaluare pagubelor produse în urma feneomenelor meteorologice periculoase.

 Alte activități specifice

În cursul anului 2019, inspectorii din cadrul I.J.C. Neamț au verificat și avizat un număr de 232 programe de control al lucrărilor ajunse în faze determinante pentru rezistența și stabilitatea lucrărilor de construcții. Deasemenea, au fost întocmite un număr de 344 adeverințe privind plata cotelor de 0,1% și 0,5% și au fost întocmite și transmise un număr de 748 notificări privind recuperarea unor debite restante.

Controale tematice

În cursul anului 2019, inspectorii din cadrul I.J.C. Neamț au participat la acțiunea de control a stadiilor fizice la obiectivelor de investiții derulate prin PNDL I si PNDL II, IJC Neamț a întocmit  un număr de 69 fișe de verificare, cu un efectiv de 5 inspectori în construcții, dintre care 3 fișe pentru obiective recepționate, iar restul de 66 fișe sunt obiective în derulare.

În urma controlului au fost identificate 10 obiective de investiții cu neconformități, ca urmare au fost dispuse masurile legale .

………………………………………………………………………………………………………………………………

”Suntem în pragul sărbătorilor de iarnă și mă folosesc de prilejul acestei întâlniri pentru a vă ura tuturor să aveți parte de sărbători liniște, să vă bucurați de ele lături de cei dragi, iar nou an să vă aducă sănătate și împliniri” le-a urat prefectul membrilor colegiului prefectural.