ALEGERILE PENTRU AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE DIN ANUL 2020

Biroul Electoral  de Circumscripție Judeţeană nr. 29 Neamţ

Piatra Neamţ, Str. Mihai Viteazu, nr. 45-47, Piatra Neamț – sala Polivalenta

E-mail: bj.neamt@bec.ro

Telefon: 0233-230.230

Fax:       0233-230.232

Program de lucru luni-duminică: 9.00-17.00

___________________________________________________________________________________________________________

Lista centralizată a tuturor candidaților la alegerile autoritățile administrației publice locale din anul 2020

Legislație electorală A.E.P. și B.E.C.

Hotărâri ale Biroului Electoral Central
Comunicate ale Biroului Electoral Central
Alte documente ale Biroului Electoral Central

___________________________________________________________________________________________________________

TIPIZATE

FORMULAR pentru consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ  – Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020
FORMULAR DE ÎNSCRIERE a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ – Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020
PROCES – VERBAL pentru constatarea disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal Proces – verbal SIMPV

___________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚURI  ȘI COMUNICATE ALE B.E.J. NEAMȚ

 

Circulara nr. 2571 din 26.09.2020 a Biroului Electoral Centra referitoare la predarea materialelor rezultate din procesul electoral.

Circulara 410 din 24.09.2020 cu privire la predarea ștampilelor de control ale Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare.

Hotărârea nr. 111 din 21.09.2020 a Biroului Electoral Central privind interpretarea unitară a prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora.

Hotărârea nr. 110 din 21.09.2020 a Biroului Electoral Central privind modificarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 77 din 4 septembrie 2020 privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Circulara nr. 392 din 18.09.2020 a Biroului Electoral Central cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 135/2020.

Circulara nr. 2333/BEC/L/ din 18.09.2020 referitoare la aplicarea unitară a Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 98/15.09.2020.

Circulara nr. 2332/BEC/L/ din 18.09.2020 referitoare la aplicarea unitară a prevederilor art.2 alin.(7) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 77/04.09.2020.

Hotărârea nr. 109 din 18.09.2020 a Biroului Electoral Central privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Hotărârea nr. 108 din 18.09.2020 a Biroului Electoral Central privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Hotărârea nr. 107 din 18.09.2020 a Biroului Electoral Central privind aplicarea unitară la alegerile locale din anul 2020 a prevederilor art. 100 alin. (4), (7)-(9), (13), (14), (20), (29) şi (32) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Reglementări privind alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020.

Ordinul 140 din 16.09.2020 al Ministerului  Sănătății privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral.

Hotărârea nr. 98 din 15.09.2020 a Biroului Electoral Central privind aplicarea unitară a prevederilor legale privind întocmirea, verificarea şi circuitul proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor.

Hotărârea nr. 94 din 15.09.2020 a Biroului Electoral Central privind procedura de acreditare a delegaţilor în secţiile de votare ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Circulara nr. 386 din 12.09.2020 cu privire la înlocuirea președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Circulara nr. 2136 din 13.09.2020 a Biroului Electoral Central cu privire la  interpretarea unitară a Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 77 din 4 septembrie 2020.

Anunț în atenția președinților/locțiitorilor secțiilor de votare.

Anunț mutare sediu Birou Electoral de Circumscripție Județeană nr. 29 Neamț.

Hotărârea nr. 87 din 10.09.2020 a Biroului Electoral Central  privind completarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 81 din 7 septembrie 2020 privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020.

Hotărârea nr. 86 din 10.09.2020 a Biroului Electoral Central cu privire la  interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 de către persoana care şi-a stabilit reşedinţa după data de 4 septembrie 2020.

Hotărârea nr. 81 din 07.09.2020 a Biroului Electoral Central cu privire la aplicarea unitară a unor prevederi legale  în materia exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020.

Circulara nr. 380 din 07.09.2020 cu privire la candidaturile definitive depuse pentru funcția de consilier județean și președinte al consiliului județean.

Hotărârea nr. 77 din 04.09.2020 a Biroului Electoral Central privind constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare

Hotărârea nr. 10 din 2020 a Autorității Electorale Permanente cu privire la înregistrarea semnelor electorale.

Hotărârea nr. 8 din 2020 a Autorității Electorale Permanente cu privire la aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale.

Hotărârea nr. 60 din 27.08.2020 a Biroului Electoral Central cu privire la aplicarea unitară a prevederilor art. 58 și 60 raportat la art. 1 din Legea 115/2015.

Circulara nr 361 din 27.08.2020 cu privire la panourile de afișaj electoral.

Hotărârea nr. 48 din 26.08.2020 a Biroului Electoral Central cu privire la aplicarea unitară a prevederilor art. 58 alin. (8) și (9) din Legea 115/2015.

Circulara nr. 339 din 26.08.2020 cu privire la comunicarea procesului-verbal întocmit cu prilejul operațiunii de tragere la sorți.

Anunț privind tragerea la sorți cu stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot.

Hotărârea nr. 47 din 24.08.2020 a Biroului Electoral Central cu privire la interpretarea unitară a prevederilor art. 26 alin (1)-(4) și (18) din Legea nr. 115/2015.

Anunț privind stabilirea datei la care va avea loc completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 29 Neamț, în conformitate cu art. 26 alin 15 și 17 din legea nr. 115/2015.

Circulara nr. 1170 din 21.08.2020 a Biroului Electoral Central cu privire la sedința pentru data de 24 august 2020 ora 16.00.

Anunț privind completarea birourilor electorale de circumscripție din județul Neamț cu reprezentanții partidelor politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale care participă la alegeri.

Circulara nr. 244 din 20.08.2020 privind completarea birourilor electorale de circumscripție, etapa a doua.

Circulara nr. 220 din 18.08.2020 privind prelungirea termenului pentru introducerea datelor candidaților la Alegerile locale din 2020.

Anunț privind centralizarea candidaturilor prin depunerea la Direcția de Statistică Neamț a unor documente din dosarele de candidaturi la primării și consiliile locale.

Anunț privind completarea birourilor electorale de circumscripție în a doua etapă.

Anunț privind obligativitatea transmiterii de către preşedinţii/locţiitorii birourilor electorale de circumscripție a datelor de autentificare pentru înregistrare în Sistemul informatic de centralizare a candidaturilor către persoana desemnată din aparatul tehnic de specialitate din cadrul biroului electoral de circumscripție.

Circulara nr. 175 din 14.08.2020 cu privire la declarația pe propria răspundere dacă au avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia.

Anunț pentru depunerea dosarelor de candidaturi pentru funcția de președinte al Consiliului județean și consilier județean.

Anunț privind stabilirea numărului de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor aparținând minorităților naționale

Circulara nr. 164 din 12.08.2020 cu privire la listele de susținători.

Circulara nr. 149 din 11.08.2020 cu privire la mandatarii financiari ai partidelor politice și candidaților independenți.

Circulara nr. 148 din 11.08.2020 cu privire la propunerile de candidaturi pentru consilierii locali, consilierii județeni, primari și președinții consiliilor județene.

Circulara nr. 39 din 10.08.2020 privind solicitarea de informații de la toate Birourile Electorale de Circumscripție, în conformitate cu Circulara B.E.C. nr. 428/BEC/L/2020 DIN 09.08.2020

Anunt privind data de înregistrare a alianțelor electorale constituite între partide politice sau alianțe politice la nivel local sau județean.

Comunicat în atenția președinților/locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție.

Anunt cu data la care se completează Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 29 Neamț cu membrii AEP.

Anunt cu data la care se completează Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 29 Neamț cu reprezentanții formațiunilor politice care au propus candidați.

___________________________________________________________________________________________________________

ORDINE ALE PREFECTULUI

OP 306 din 03.08.2020 privind dimensiunea unor ștampile care se folosesc la alegerile locale din anul 2020.

OP 305 din 31.07.2020 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție din judetul Neamț pentru alegerea autorităților administrației publice locale în anul 2020.

OP 300 din 29.07.2020 privind numerotarea circumscriptiilor electorale municipipale, orasenesti si comunale pentru alegerile locale din anul 2020

OP 296 din 27.07.2019 privind constituirea COMISIEI TEHNICE JUDEŢENE şi a GRUPULUI TEHNIC DE LUCRU al acesteia.

OP 284 din 13.07.2020 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Județean Neamț.

OP 283 din 13.07.2020 privind stabilirea numărului membrilor consiliilor locale municipale, orășenești și comunale din județul Neamț.

___________________________________________________________________________________________________________

PROCESE VERBALE ALE B.E.J. NEAMȚ

PV nr. 346 din 26.08.2020 privind stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidați pentru consilierii județeni și președinte al Consiliului Județean.

PV nr. 317 din 25.08.2020 privind completarea Biroului electoral de circumsripție nr. 29 Neamț cu reprezentanții formațiunilor politice care participă la alegeri.

PV nr. 276 din 24.08.2020 privind constatarea ramanerii definitive a candidaturilor pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean si consilier judetean.

PV nr. 35 din 09.08.2020 privind completarea Biroului Electoral de Circumscpție Județeană nr. 29 Neamt cu reprezentanții formațiunilor politice parlamentare.

PV nr. 17 din 08.08.2020 privind completarea Biroului Electoral de Circumscpție Județeană nr. 29 Neamt cu reprezentantul AEP.

___________________________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂRI ALE B.E.J. NEAMȚ

 

Hotărârea nr. 127 din 02.10.2020 privind soluționarea unei cereri.

Hotărârea nr. 126 din 02.10.2020 privind soluționarea unei contestații.

Hotărârea nr. 107 din 29.09.2020 privind soluționarea unor sesizări.

Hotărârea nr. 106 din 29.09.2020 privind soluționarea unei plângeri.

Hotărârea nr. 105 din 29.09.2020 privind soluționarea unor contestații.

Hotărârea nr. 104 din 28.09.2020 privind soluționarea unei contestații.

Hotărârea nr. 103 din 28.09.2020 privind soluționarea unei contestații.

Hotărârea nr. 102 din 26.09.2020 privind soluționarea unei contestații.

Hotărârea nr. 101 din 23.09.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 100 din 23.09.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 99 din 23.09.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 98 din 18.09.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 97 din 04.09.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 96 din 03.09.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 95 din 31.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 94 din 31.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 93 din 28.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 92 din 28.08.2020 privind soluționarea unor contestații.

Hotărârea nr. 91 din 28.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 90 din 28.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 89 din 27.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 88 din 27.08.2020 privind soluționarea unei contestații.

Hotărârea nr. 87 din 27.08.2020 privind soluționarea unei contestații.

Hotărârea nr. 86 din 27.08.2020 privind soluționarea unei contestații.

Hotărârea nr. 85 din 27.08.2020 privind soluționarea unei contestații.

Hotărârea nr. 84 din 27.08.2020 privind soluționarea unor contestații.

Hotărârea nr. 83 din 27.08.2020 privind soluționarea unei contestații.

Hotărârea nr. 82 din 26.08.2020 privind soluționarea unei contestații.

Hotărârea nr. 81 din 26.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 80 din 26.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 79 din 26.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 78 din 26.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 77 din 26.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 76 din 26.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 75 din 26.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 74 din 26.08.2020 privind modificarea Hotărârii nr. 63 din 19.08.2020.

Hotărârea nr. 73 din 21.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 72 din 21.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 71 din 21.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 70 din 21.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 69 din 21.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 68 din 21.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 67 din 20.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 66 din 20.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 65 din 19.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 64 din 19.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 63 din 19.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 62 din 19.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 61 din 19.08.2020 privind admiterea listei de candidați pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Neamț, depusă de Partidul Împreună pentru Moldova.

Hotărârea nr. 60 din 18.08.2020 privind admiterea listei de candidați pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Neamț, depusă de Partidul PRO România.

Hotărârea nr. 59 din 18.08.2020 privind admiterea candidaturii doamnei Emilia Arcan la funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț, depusă de Partidul PRO România.

Hotărârea nr. 58 din 18.08.2020 privind admiterea listei de candidați pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Neamț, depusă de Alianța pentru Unirea Românilor.

Hotărârea nr. 57 din 18.08.2020 privind admiterea candidaturii doamnei Gavril Dumitrița la funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț, depusă de Alianța pentru Unirea Românilor.

Hotărârea nr. 56 din 18.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 55 din 18.08.2020 privind admiterea listei de candidați pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Neamț, depusă de Partidul Național Liberal.

Hotărârea nr. 54 din 18.08.2020 privind admiterea candidaturii domnului Cozmanciuc Corneliu-Mugurel la funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț, depusă de Partidul Național Liberal.

Hotărârea nr. 53 din 18.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 52 din 18.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 51 din 17.08.2020 privind admiterea listei de candidați pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Neamț, depusă de Alianței pentru Modernizarea Neamțului 2020.

Hotărârea nr. 50 din 17.08.2020 privind admiterea candidaturii domnului Arsene Ionel la funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț, depusă de Alianței pentru Modernizarea Neamțului 2020.

Hotărârea nr. 49 din 17.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 48 din 17.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 47 din 17.08.2020 privind admiterea listei de candidați pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Neamț, depusă de Partidul Mișcarea Populară.

Hotărârea nr. 46 din 17.08.2020 privind admiterea candidaturii domnului Gavrilescu Bogdan la funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț, depusă de Partidul Mișcarea Populară.

Hotărârea nr. 45 din 17.08.2020 privind admiterea candidaturii domnului Zaharia Florin la funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț, depusă de Alianța Electorală USR-PLUS.

Hotărârea nr. 44 din 17.08.2020 privind admiterea listei de candidați pentru funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Neamț, depusă de Alianța Electorală USR-PLUS.

Hotărârea nr. 43 din 17.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 42 din 17.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 41 din 15.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 40 din 15.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 39 din 15.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 38 din 15.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 37 din 15.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 36 din 15.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 35 din 14.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 34 din 14.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 33 din 13.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 32 din 13.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 31 din 13.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 30 din 13.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 29 din 13.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 28 din 13.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 27 din 13.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 26 din 13.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 25 din 13.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 24 din 13.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 23 din 11.08.2020 privind soluționarea cererii de înregistrare a „Alianței pentru Târgu Neamț 2020”

Hotărârea nr. 22 din 11.08.2020 privind soluționarea cererii de înregistrare a „Alianței electorale USR PLUS”

Hotărârea nr. 21 din 11.08.2020 privind soluționarea cererii de înregistrare a „Alianței pentru Roman 2020”

Hotărârea nr. 20 din 11.08.2020 privind soluționarea cererii de înregistrare a Alianței Electorale „Mișcarea Patrioților Români (MPR)”

Hotărârea nr. 19 din 11.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 18 din 11.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 17 din 11.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 16 din 11.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 15 din 11.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 14 din 11.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 13 din 11.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 12 din 11.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 11 din 11.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 10 din 11.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 9 din 11.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

Hotărârea nr. 8 din 11.08.2020 privind soluționarea cererii de înregistrare a „Alianței pentru Modernizarea Neamțului 2020”

Hotărârea nr. 7 din 11.08.2020 privind soluționarea cererii de înregistrare a „Alianței pentru Bicaz 2020”

Hotărârea nr. 6 din 11.08.2020 privind soluționarea cererii de înregistrare a „Alianței pentru Roznov 2020”

Hotărârea nr. 5 din 11.08.2020 privind soluționarea contestației formulate de un petent.

Hotărârea nr. 4 din 11.08.2020 privind soluționarea cererii de înregistrare a „Alianței pentru Piatra Neamț 2020”

Hotărârea nr. 3 din 11.08.2020 privind soluționarea contestației formulate de un petent.

Hotărârea nr. 2 din 11.08.2020 privind soluționarea contestației formulate de reprezentantul unei formațiuni politice.

Hotărârea nr. 1 din 11.08.2020 privind soluționarea unei cereri de înlocuire.

___________________________________________________________________________________________________________

INFORMAŢII UTILE

 

Proces-verbal din data de 26.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 26.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 26.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 26.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 25.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 25.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 24.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 24.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 24.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 22.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 22.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 21.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 19.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 18.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 17.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 16.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

Proces-verbal din data de 15.09.2020 privind desemnarea preşedintilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constutite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27.09.2020 şi a locţiitorilor acestora. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 29 NEAMŢ

 

Lista președinților și locțiitorilor birourilor electorale a secțiilor de votare.

Lista președinților și locțiitorilor circumscripțiilor electorale.

Lista adreselor de e-mail a birourilor electorale de circumscripție.

Lista cu telefoanele președinților birourilor electorale de circumscripție.

Lista cu sediile birourilor electorale de circumscripție și programul de activitate al acestora.

Lista cu numărul de alegători din județul Neamț, din Registrul Electoral, pe circumscripții electorale, valabil la data de 07.08.2020.

Lista cu alianțele electorale înregistrate la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 29 Neamț.

Listele de candidați pentru alegerea autorităților publice locale din anul 2020  : Alianța pentru Unirea Românilor, Alianța USR PLUS, Alianța pentru Modernizarea Neamțului 2020, Partidul Împreună pentru Moldova, Partidul Mișcarea Populară, Partidul Național Liberal și Partidul PRO România.

Registrul sectiilor de votare din județul Neamț la data de 04.09.2020.