Protecția datelor cu caracter personal

Datele de contact ale persoanelor care formează structura responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Instituției Prefectului – județul Neamț, desemnate prin Ordinul 144 din 21.05.2018:

 
Tel. 0233.218.500  fax 0233.237.040

 

CONSTANTIN ROMAN

Şef serviciu

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și  Evidența Pașapoartelor Simple

Tel. / fax 0233.218.230

roman.constantin@prefecturaneamt.ro

LUCIAN RUSU

Şef serviciu

Serviciul Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț

Tel. / fax 0233.234.294

inmatriculari@prefecturaneamt.ro

Regulamentul UE nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, poate fi descărcat de aici.

 1. Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Neamț este disponibil aici.
 2. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul apostilării documentelor este disponibilă aici.
 3. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul asigurării pazei şi securităţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamț este disponibilă aici.
 4. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în Compartimentul gestionare acte administrative, petiții, audiențe și relații cu publicul este disponibilă aici.
 5. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru întocmirea listei cu președinții și locțiitorii secțiilor de votare este disponibilă aici.
 6. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul constituirii/reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole/forestiere disponibilă aici.

 

Cereri:

 1. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă aici.
 2. Cererea pentru exercitarea dreptului de intervenție este disponibilă aici.
 3. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă aici.

          PRIN COMPLETAREA  ŞI SEMNAREA FORMULARELOR TIPIZATE DE CERERE, SOLICITANTUL IŞI DĂ ACORDUL CU PRIVIRE LA COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Link-uri utile:

 1. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
 2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)
 3. Comitetul European pentru Protecția Datelor
 4. Comisia Europeană