Permise auto și înmatriculări

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a vehiculelor Neamţ

ATENŢIE!!!

Programarea on-line pentru înmatricularea vehiculelor, este validă doar dacă datele înscrise în programare coincid cu datele dosarului de înmatriculare (nume, prenume, număr identificare/înmatriculare vehicul)

– Programarea on-line pentru înscrierea la proba teoretică în vederea susţinerii examenului pentru opţinerea permisului de conducere este validă doar dacă datele înscrise în programare coincid cu datele din fişa de şcolarizare (nume/prenume, număr/cod unic de înregistrare)

– Programarea on-line pentru înscrierea în vederea preschimbării permisului de conducere este validă doar dacă datele înscrise în programare coincid cu datele prezentate în documentele de preschimbare (nume/ prenume / cnp)

 

  • Activitățile specifice de înmatriculare și preschimbare a permiselor de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online. Programările vor fi făcute pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro, secțiunea Programări online.
  • Documentele emise de D.R.P.C.I.V. care vor expira pe perioada stării de urgență vor fi considerate valabile pe întreg teritoriul României, până la încetarea stării de urgență. Cererile de preschimbare pot fi depuse în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.
  • Facilități program RABLA – Radiere din oficiu – pe baza documentelor transmise online
  • Pentru operațiunile care nu se regăsesc la secțiunea online , vă rugăm să consultați site-ul Instituției Prefectului și să respectați cu strictețe indicațiile personalului de la ghișee.
  • Accesul în incinta sediilor serviciilor publice comunitare va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate – în original.