Permise auto și înmatriculări

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a vehiculelor Neamţ

ATENŢIE!!! Programarea on-line pentru înmatricularea vehiculelor, este validă doar dacă datele înscrise în programare coincid cu datele dosarului de înmatriculare (nume, prenume, număr identificare/înmatriculare vehicul)

COMUNICAT

Nr.41621 din 26.05.2020

1. Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor Neamţ va relua activitatea de examinare la proba practică începând cu data de 02.06.2020.

2. Candidaţii care au fost programaţi la proba practică în perioada 03.2020-25.05.2020 sunt rugaţi să solicite de la şcolile de conducători auto unde au urmat cursurile de pregătire, informaţii privind data la care au fost reprogramaţi pentru susţinerea probei practice.

3. Pentru desfăşurarea in condiţii de siguranţă a activitaţii de examinare la proba practica vor fi respectate cu stricteţe, următoarele măsuri de protecţie în vederea răspandirii noului coronavirus:

  • Utilizarea măştilor de protecţie – atât pentru candidaţi cât şi pentru examinatori;
  • Scanarea temperaturii corporale şi interzicerea susţinerii examenului în situaţia în care aceasta depăşeste 37,2 grade Celsius;
  • Respectarea distanţării persoanelor aflate la locul de întâlnire comunicat pentru susţinerea probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de cel putin 1,5 m;
  • Evitarea prezentării la locul de întâlnire a candidaţilor cu însoţitori ( prieteni, rude, etc). Accesul va fi permis doar candidatului şi instructorului auto.
  • Activitățile specifice de înmatriculare și preschimbare a permiselor de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online. Programările vor fi făcute pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro, secțiunea Programări online.
  • Incepând cu data de 17.03.2020, se suspendă activitatea de examinare pentru obținerea permisului de conducere, proba teoretică și proba practică, la nivel național.
  • Documentele emise de D.R.P.C.I.V. care vor expira pe perioada stării de urgență vor fi considerate valabile pe întreg teritoriul României, până la încetarea stării de urgență. Cererile de preschimbare pot fi depuse în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.
  • Facilități program RABLA – Radiere din oficiu – pe baza documentelor transmise online
  • Pentru operațiunile care nu se regăsesc la secțiunea online , vă rugăm să consultați site-ul Instituției Prefectului și să respectați cu strictețe indicațiile personalului de la ghișee.
  • Accesul în incinta sediilor serviciilor publice comunitare va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate – în original.