Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ – JUDETUL NEAMT

1. Temei legal: art.10/art 11 din OUG nr. 21/2004;
OP nr. 106/2011;
2. Componenţă:
– Prefectul judeţului – preşedintele comitetului;
– Preşedintele Consiliului Judeţean – vicepreşedintele comitetului;
– Şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală;
– alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
– manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

3. Principalele atribuţii:
– informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
– evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
– declară, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alertă la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenţă;
– analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
– informează Comitetul Naţional şi Consiliul Judeţean asupra activităţii desfăşurate;
– îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.

HOTARÂRI ALE COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA

2019

Nr. Hotărâre Conţinut
24 din 14.08.2019 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranță a clădirilor aparținând Ansamblului Mănăstirii Giurgeni, refacerea zonelor afectate și monitorizarea factorilor de risc natural, ca urmare a alunecărilor de teren din satul Giurgeni, comuna Valea Ursului se găsește aici.
23 din 14.08.2019 Hotărâre privind completarea Listei locuințelor afectate de inundațiile produse pe teritoriul Municipiului Piatra Neamț, în perioada 19-20 iunie 2019, aprobată prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 12 din 26 iunie 2019 se găsește aici.
22 din 14.08.2019 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamnitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț, în luna iulie și începutul lunii august 2019, precum și a necesarului de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora se găsește aici.
21 din 11.07.2019 Hotărâre privind aprobarea măsurilor de urgenţă în cazul alunecării de teren ce afectează platforma Drumului judeţean DJ 157 C, Km 1 + 685 se găseşte aici
20 din 11.07.2019 Hotărâre privind urgentarea reabilitării obiectivelor „Pavilion Oncologie – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ” şi „Casa Iordache Cantacuzino” – comuna Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ se găseşte aici
19 din 11.07.2019 Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren şi refacerea DN 15 Km 244 + 300 – 284 + 800, Poiana Largului – Bicaz se găseşte aici
18 din 11.07.2019 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriul judeţului Neamţ în perioada ianuarie  – iunie 2019 şi necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora, cu obiectivele afectate de calamităţile naturale produse în perioada iunie  – iulie 2019 se găseşte aici
17 din 11.07.2019 Hotărâre privind punerea în siguranţă a Acumulării Bălăneşti Aval, Satul Bălăneşti, Comuna Bârgăoani se găseşte aici
16 din 28.06.2019 Hotărâre privind aprobarea cantităţii de materiale pentru construit şi reparat locuinţe, ce vor fi solicitate Guvernului României a fi acordate ca ajutor cu titlu gratuit de la Administraţie Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în vederea construirii/reparării locuinţelor familiilor din Anexa Văleni, municipiul Piatra Neamţ, afectate de inundaţiille din perioada 19-20 iunie 2019 se găseşte aici.
15 din 28.06.2019 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriul judeţului Neamţ în perioada ianuarie  – iunie 2019 şi necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora se găseşte aici.
14 din 26.06.2019 Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren și refacerea DN 15 Km 244 + 300 – 284 + 800, Poiana Teiului – Bicaz se găsește aici.
13 din 26.06.2019 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru prevenirea îmbolnăvirii populației din Satul Luțca, Comuna Sagna, ca urmare a faptului că apa din fântâni nu este potabilă se găsește aici.
12 din 26.06.2019 Hotărâre privind aprobarea Listei locuințelor afectate de inundațiile produse pe teritoriul Municipiului Piatra Neamț, în perioada 19-20 iunie 2019, precum și a unor măsuri pentru revenirea la starea de normalitate și prevenirea producerii de noi inundații în Anexele Văleni și Bâtca Doamnei din Municipiul Piatra Neamț se găsește aici.
11 din 26.06.2019 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranță  a locuințelor și obiectivelor de infrastructură, refacerea zonelor afectate și monitorizarea factorilor de risc natural, ca urmare a alunecărilor de teren din satele Farcașa și Bușmei, comuna Farcașa se găsește aici.
10 din 03.06.2019
Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru prevenirea şi reducerea efectelor fenomenelor meteorologice şi hidrologice periculoase prognozate pentru intervalul 03.06.201, ora 12.00 – 04.06.2019 ora 06.00 se găseşte aici.
9 din 01.06.2019 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorologice şi hidrologice periculoase prognozate pentru intervalul 01.06.2019, ora 10:00 – 02.06.2019, ora 06:00 se găsește aici.
8 din 07.04.2019 Hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor cu rol de protecție împotriva inundațiilor a frontului de captare a apei Preutești, Comuna Timișești, Județul Neamț se găsește aici.
7 din 07.04.2019 Hotărâre privind aprobarea inventariului actualizat al punctelor critice în caz de inundații, de pe cursurile de apă din Județul Neamț se găsește aici.
6 din 14.03.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Programului de măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren și refacerea DN 15 Km 245 + 200 – 286 + 250, Poiana Teiului -Bicaz, aprobat prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 25 din 11 septembrie 2018 se găsește aici.
5 din 14.03.2019 Hotărâre privind aprobarea Programului pentru reducerea numărului de incendii generate de arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale se găsește aici.
4 din 14.03.2019 Hotărâre privind verificarea modului în care au fost salubrizate, în județul Neamț, cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea scurgerii apelor mari, în anul 2019 se găsește aici.
3 din 28.02.2019 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea siguranței în exploatare a Barajului „Izvorul Muntelui”, pentru clarificarea apartenenței patrimoniale a unor componente ale DN 15, precum și pentru stabilirea măsurilor pentru refacerea DN 15 Km 245+200 – 286+250, Poiana Teiului – Bicaz  se găsește aici.
2 din 28.02.2019

Hotărâre privind aprobarea Planului de activități al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț în anul 2019 se găsește aici.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare din 28.02.2019 se găsește aici.

1 din 18.01.2019
Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru punerea în siguranţă a pacienţilor, personalului medical şi celui auxiliar, precum şi a actului medical ce se desfăşoară în Spitalul judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, se găseşte aici
  2018
28 din 13.11.2018 Hotărâre privind completarea listei obiectivelor cu rol de protecție împotriva inundațiilor, afectate de calamnitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț (comuna Timișești) în perioada iunie-iulie 2018, precum și a necesarului de fonduri, suplimentar, pentru înlăturarea efectelor acestora, se găsește aici.
27 din 13.11.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului rece, se găsește aici.
26 din 13.11.2018 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural, ca urmare a alunecărilor de teren din satele Stejaru, comuna Farcaşa, satul Petru Vodă, comuna Poiana Teiului, satul Trifești, comuna Trifești, satul Giurgeni, comuna Valea Ursului, satul Filioara, comuna Agapia, satele Pârâul Cârjei și Pârâul Pantei, comuna Borca și orașul Bicaz, se găsește aici.
25 din 11.09.2018 Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren și refacerea DN 15 Km 245 + 200 – 286 + 250, Poiana Teiului -Bicaz
24 din 21.08.2018 Hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor afectate de calamnitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț în lunile iulie și august 2018, precum și a necesarului de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
23 din 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural ca urmare a alunecărilor de teren din satele Ruginești, comuna Hangu și Petru Vodă, comuna Poiana Teiului
22 din 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru prevenirea răspândirii, monitorizarea şi combaterea pestei porcine africane, pe teritoriul judeţului Neamţ
21 din 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural ca urmare a alunecărilor de teren din satele Stejaru şi Buşmei, comuna Farcaşa
20 din 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural ca urmare a alunecărilor de teren din satul Hangu (cătun Audia), comuna Hangu
19 din 17.07.2018 Hotărâre privind aprobarea Listei revizuite a obiectivelor prioritare afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriul judeţului Neamţ în luna iunie și începutul lunii iulie 2018, precum şi a necesarului de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
18 din 16.07.2018 Hotărâre privind acțiunile de protecția mediului – ecologizara Lacului de acumulare Izvorul Muntelui
17 din 12.07.2018 Hotărâre privind aprobarea cantității de motorină care se solicită a fi deblocată de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și probleme Speciale pentru înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse pe teritoriul județului Neamț în perioada 27 iunie – 2 iulie a.c.
16 din 08.07.2018 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor prioritare afectate de calamnitătile naturale produse pe teritoriul județului Neamț în luna iunie 2018, precum și a necesarului de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
15 din 04.07.2018 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor cu rol de protecție împotriva inundațiilor, pentru care se va solicita în regim de urgență sprijin financiar de la Guvernul României
14 din 01.07.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorlologice şi hidrologice periculoase prognozate pentru perioada 01 – 02.07.2018 
13 din 30.06.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare punerii în siguranță a cetățenilor din satele Bușmei și Stejaru, Comuna Farcașa, județul Neamț – și de ajutorare a persoanelor evacuate din comunele Trifești și Farcașa, cu bunuri de primă necesitate
12 din 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorlologice şi hidrologice periculoase prognozate
11 din 27.06.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorlologice şi hidrologice periculoase prognozate pentru intervalul 27.06.2018, ora 10.00 – 28.06.2018 ora16.00
10 din 16.06.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorlologice şi hidrologice periculoase prognozate pentru intervalul 16.06.2018, ora 21.00 – 18.06.2018 ora12.00
5 din 28.03.2018
Hotărâre privind aprobarea Programului pentru salubrizarea cursurilor de apă, realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor din localităţile judeţului Neamţ, în vederea asigurării secţiunilor de scurgere a apelor mari
4 din 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ pentru anul 2018
3 din 25.02.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru prevenirea şi gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece
2 din 29.01.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gestionarea operativă a situaţiei de urgenţă generată de prăbuşirea balustradei de protecție a părții pietonale, aferentă podului situat pe DN 12 C, din comuna Pîngăraţi
1 din 17.01.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru prevenirea şi gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor