Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ – JUDETUL NEAMT

1. Temei legal: art.10/art 11 din OUG nr. 21/2004;
OP nr. 106/2011;
2. Componenţă:
– Prefectul judeţului – preşedintele comitetului;
– Preşedintele Consiliului Judeţean – vicepreşedintele comitetului;
– Şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală;
– alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
– manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

3. Principalele atribuţii:
– informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
– evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
– declară, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alertă la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenţă;
– analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
– informează Comitetul Naţional şi Consiliul Judeţean asupra activităţii desfăşurate;
– îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.

HOTARÂRI ALE COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA 2018

Nr. Hotărâre Conţinut
28 din 13.11.2018 Hotărâre privind completarea listei obiectivelor cu rol de protecție împotriva inundațiilor, afectate de calamnitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț (comuna Timișești) în perioada iunie-iulie 2018, precum și a necesarului de fonduri, suplimentar, pentru înlăturarea efectelor acestora se găsește aici.
27 din 13.11.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului rece se găsește aici.
26 din 13.11.2018 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural, ca urmare a alunecărilor de teren din satele Stejaru, comuna Farcaşa, satul Petru Vodă, comuna Poiana Teiului, satul Trifești, comuna Trifești, satul Giurgeni, comuna Valea Ursului, satul Filioara, comuna Agapia, satele Pârâul Cârjei și Pârâul Pantei, comuna Borca și orașul Bicaz se găsește aici.
25 din 11.09.2018 Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren și refacerea DN 15 Km 245 + 200 – 286 + 250, Poiana Teiului -Bicaz
24 din 21.08.2018 Hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor afectate de calamnitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț în lunile iulie și august 2018, precum și a necesarului de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
23 din 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural ca urmare a alunecărilor de teren din satele Ruginești, comuna Hangu și Petru Vodă, comuna Poiana Teiului
22 din 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru prevenirea răspândirii, monitorizarea şi combaterea pestei porcine africane, pe teritoriul judeţului Neamţ
21 din 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural ca urmare a alunecărilor de teren din satele Stejaru şi Buşmei, comuna Farcaşa
20 din 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural ca urmare a alunecărilor de teren din satul Hangu (cătun Audia), comuna Hangu
19 din 17.07.2018 Hotărâre privind aprobarea Listei revizuite a obiectivelor prioritare afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriul judeţului Neamţ în luna iunie și începutul lunii iulie 2018, precum şi a necesarului de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
18 din 16.07.2018 Hotărâre privind acțiunile de protecția mediului – ecologizara Lacului de acumulare Izvorul Muntelui
17 din 12.07.2018 Hotărâre privind aprobarea cantității de motorină care se solicită a fi deblocată de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și probleme Speciale pentru înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse pe teritoriul județului Neamț în perioada 27 iunie – 2 iulie a.c.
16 din 08.07.2018 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor prioritare afectate de calamnitătile naturale produse pe teritoriul județului Neamț în luna iunie 2018, precum și a necesarului de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
15 din 04.07.2018 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor cu rol de protecție împotriva inundațiilor, pentru care se va solicita în regim de urgență sprijin financiar de la Guvernul României
14 din 01.07.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorlologice şi hidrologice periculoase prognozate pentru perioada 01 – 02.07.2018 
13 din 30.06.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare punerii în siguranță a cetățenilor din satele Bușmei și Stejaru, Comuna Farcașa, județul Neamț – și de ajutorare a persoanelor evacuate din comunele Trifești și Farcașa, cu bunuri de primă necesitate
12 din 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorlologice şi hidrologice periculoase prognozate
11 din 27.06.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorlologice şi hidrologice periculoase prognozate pentru intervalul 27.06.2018, ora 10.00 – 28.06.2018 ora16.00
10 din 16.06.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorlologice şi hidrologice periculoase prognozate pentru intervalul 16.06.2018, ora 21.00 – 18.06.2018 ora12.00
5 din 28.03.2018
Hotărâre privind aprobarea Programului pentru salubrizarea cursurilor de apă, realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor din localităţile judeţului Neamţ, în vederea asigurării secţiunilor de scurgere a apelor mari
4 din 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ pentru anul 2018
3 din 25.02.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru prevenirea şi gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece
2 din 29.01.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gestionarea operativă a situaţiei de urgenţă generată de prăbuşirea balustradei de protecție a părții pietonale, aferentă podului situat pe DN 12 C, din comuna Pîngăraţi
1 din 17.01.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru prevenirea şi gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor