Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ – JUDETUL NEAMT

1. Temei legal: Art 11 din OUG nr. 21/2004;
OP nr. 108 din 29.03.2023;
2. Componenţă:
– Prefectul judeţului – preşedintele comitetului;
– Preşedintele Consiliului Judeţean – vicepreşedintele comitetului;

– Inspectorul-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” – vicepreşedinte cu atribuţii de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei
– Şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală;
– alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
– manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

3. Principalele atribuţii:
– informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
– evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
– analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
– informează Comitetul Naţional şi Consiliul Judeţean asupra activităţii desfăşurate;
– îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.

PLANURI

PLANUL JUDEŢEAN DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR , FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE, ACCIDENTELOR LA CONSTRUCŢIILE  HIDROTEHNICE ŞI POLUĂRILOR ACCIDENTALE PE CURSURILE DE APĂ

SITUAŢIA LOCALITĂŢILOR AFECTATE DE INUNDAŢII (fisier Excel)

SITUAȚIA ZONELOR CRITICE LA DIGURI (fisier Excel)

ZONE INUNDABILE

PLANUL DE RESTRICŢII ŞI FOLOSIRE A APEI ÎN PERIOADE DEFICITARE

PLANUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRILOR ACCIDENTALE

HOTARÂRI ALE COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA

 

Nr. Hotărâre Conţinut
2024
11 din 11.06.2024 privind aprobarea măsurilor pentru înlăturarea cu celeritate a arborilor căzuţi în zona DN 12 C, în extravilanul comunei Bicaz Chei – zona Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş
10 din 11.06.2024 privind aprobarea planului referitor la măsurile şi acţiunile specifice combaterii efectelor cauzate de creşterile de temperatură
9 din 11.06.2024 privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorologice şi hidrologice periculoase
8 din 11.06.2024 privind aprobarea Programului pentru reducerea numărului de incendii generate de arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale
7 din 02.04.2024 privind aprobarea programului de măsuri pentru punerea în siguranţă a obiectivului Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din municipiul Roman
6 din 08.02.2024 privind necesitatea solicitării de resurse financiare din fondul de rezervă al Guvernului pentru expertizarea tehnică a unor unități de învățământ din municipiul Piatra Neamț
5 din 08.02.2024 privind aprobarea programului de măsuri necesar a fi adoptate  în contextul prognozei temperaturilor extreme și a deficitului accentuat de apă potabilă din localitățile de pe raza județului Neamț
4 din 08.02.2024 privind aprobarea locurilor de dispunere a bazelor de operații de la nivelul județului Neamț
3 din 08.02.2024 privind aprobarea Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ în anul 2024
2 din 09.01.2023 privind aprobarea măsurilor a fi aplicate în contextul evoluţiei fenomenelor meteorologice produse în perioada sezonului rece
1 din 08.01.2024 privind aprobarea măsurilor a fi aplicate în contextul atenționării meteorologice Cod Galben de intensificări ale vântului, polei, ninsori moderate cantitativ și viscol, nr. 2 din 07.01.2024, valabilă în perioada 07 ianuarie ora 18.00 – 09 ianuarie ora 10.00
2023
29 din 17.11.2023 privind aprobarea măsurilor pentru asigurareaalimentării cu apă a municipiului ROMAN
28 din 17.11.2023 privind aprobarea măsurilor necesare pentru revenirea la starea de normalitate în urma afectării podului situatpe strada Păcii -punct Ciorbea, în satul Bicaz Chei, comuna Bicaz Chei, judeţul Neamţ
27 din 07.11.2023 privind aprobarea măsurilor necesare pentru preîntâmpinarea producerii de accidente pe sectorul de drum DN 12 C km 27+785 – 42+000, limita județ Harghita (Cheile Bicazului) – Bicazu Ardelean, județul Neamț
26 din 07.11.2023 privind aprobarea măsurilor necesare pentru revenirea la starea de normalitate în urma afectării podului de pe DN 15 B, comuna Poiana Teiului – sat Petru Vodă, județul Neamț
25 din 07.11.2023 privind aprobarea măsurilor necesare pentru preîntâmpinarea producerii de accidente pe partea dreaptă adiacentă DN 15, la ieșirea de pe barajul Izvorul Muntelui – Bicaz, pe direcția Poiana Largului – Bicaz, județul Neamț
24 din 07.11.2023 privind aprobarea măsurilor pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece, în iarna 2023-2024
23 din 07.11.2023 privind aprobarea Listei locuințelor afectate de calamităţile naturale produse
pe teritoriul judeţului Neamţ în luna august 2023 şi necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
22 din 07.11.2023 privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamităţile naturale produse
pe teritoriul judeţului Neamţ în perioada august – septembrie 2023 şi necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
20 din 29.09.2023 privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a obiectivelor, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural, ca urmare a eroziunilor apărute în zona subtraversării DJ 159 a unui torent, pe raza satului Valea Ursului – zona Şcoala Veche, comuna Valea Ursului
19 din 29.09.2023 privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a obiectivelor, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural, ca urmare a alunecărilor de teren din satul Corhana, comuna Dulceşti
18 din 29.09.2023 privind aprobarea programului de măsuri necesar a fi adoptate în contextul deficitului accentuat de apă potabilă din  localităţile de pe raza judeţului Neamţ
17 din 05.09.2023 privind aprobarea programului de măsuri necesar a fi adoptate în contextul deficitului accentuat de apă potabilă din localitățile de pe raza județului Neamț
16 din 05.09.2023 privind aprobarea Listei locuințelor afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriul judeţului Neamţ în perioada aprilie – august 2023 şi necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
15 din 05.09.2023 privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriul judeţului Neamţ în perioada aprilie – august 2023 şi necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
14 din 07.07.2023 privind aprobarea planului referitor la măsurile și acțiunile specifice combaterii efectelor cauzate de creșterile de temperatură
13 din 19.05.2023 privind promovarea Notei Conceptuale pentru alocarea fondurilorîn vederea realizării lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Izvorul Alb
12 din 19.05.2023 privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a obiectivelor, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural, ca urmare a eroziunilor apărute în zona subtraversarii DJ 159 a unui torent, pe raza satului Valea Ursului, comuna Valea Ursului
11 din 19.05.2023 privind verificarea modului în care au fost salubrizate, în judeţul Neamţ, cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea scurgerii apelor mari, în anul 2023
10 din 14.05.2023 privind instituirea măsurilor pentru gestionarea situaţiei de urgenşă determinate de poluarea râului Bistriţa
9 din 26.04.2023 privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a obiectivelor, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural, ca urmare a alunecărilor de teren din satul Pângărați – Mănăstirea Pângărați, comuna Pângărați
8 din 06.04.2023 privind aprobarea măsurilor a fi planificate în contextul avertizării meteorologice Cod Portocaliu de ninsori abundente şi viscol nr. 37 din 05.04.2023, valabilă în perioada 05 aprilie ora10.00 – 06 aprilie ora 14.00 şi avertizării meteorologice Cod  Roşu valabilă în perioada 06.04.2023 – interval orar 04.00 – 10.00
7 din 05.04.2023 privind aprobarea măsurilor a fi aprobate în contextul avertizării meteorologice Cod Portocaliu de ninsori abundente şi viscol nr. 37 din 05.04.2023, valabilă în perioada 05 aprilie ora10.00 – 06 aprilie ora 14.00
6 din 05.04.2023 privind aprobarea măsurilor a fi aplicate în contextul avertizărilor meteorologice Cod Portocaliu de ninsori abundente şi viscol, nr. 36 din 04.04.2023 şi 37 din 05.04.2023
5 din 09.03.2023 privind aprobarea măsurilor pentru punerea în siguranţă a DJ 157 C, km 1 + 685, pe comunicaţia Viişoara – Bisericani, comuna Alexandru Cel Bun, judeţul Neamţ
4 din 09.03.2023 privind aprobarea măsurilor pentru înlăturarea cu celeritate din albia minoră a râului Bicaz, a arborilor căzuţi, în zona Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş
3 din 09.03.2023 privind aprobarea Programului pentru salubrizarea cursurilor de apă, realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor din localităţile judeţului Neamţ, în vederea asigurării secţiunilor de scurgere a apelor mari
2 din 09.03.2023 privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a obiectivelor, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural, ca urmare a alunecărilor de teren din satul Șovoaia, comuna Borlești, care afectează D.C. 126 (strada Balanu)
1 din 20.01.2023 privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a obiectivelor, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural, ca urmare a alunecărilor de teren din satul Giurgeni comuna Valea Ursului.
2022
50 din 05.12.2022 privind aprobarea Planului de Activităţi al CJSU în anul 2023
49 din 05.12.2022 privind aprobarea masurilor necesar a fi aplicate in vederea asigurării continuităţii alimentarii cu energie electrica pe timpul efectuării unor lucrări de racordare la reţeaua publica de distribuţie a Spitalului Municipal de Urgenţă
48 din 24.10.2022 privind aprobarea măsurilor necesar a fi aplicate în vederea aducerii în stare de operativitate a adăposturilor de protecţie civilă
47 din 07.10.2022 privind măsurile necesar a fi adoptate pentru asigurarea alimentării cu apă în mod continuu a municpiului Roman
46 din 07.10.2022 privind aprobarea măsurilor necesar a fi adoptate pentru refacerea malurilor pârâului Shit din comuna Ceahlău
45 din 07.10.2022 privind aprobarea măsurilor necesar a fi adoptate ca urmare a pagubelor produse în data de 22.08.2022 de fenomene meteorologice periculoase (trăsnet) în zona ansamblului Curţii Domeşti
44 din 07.10.2022 privind aprobarea listei obiectivelor afectate de fenomenele meteorologice periculoase (trăsnet) în zona ansamblului Curţii Domeşti din Piatra Neamţ în data de 22.08.2022
43 din 07.10.2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a C.J.C.C.I. Neamţ
42 din 23.09.2022 privind aprobarea măsurilor pentru punerea în siguranţă a Acumulării Bălăneşti Aval, Satui Bălaneşti, Comuna Bârgăuani
41 sin 23.09.2022 privind aprobarea măsurilor pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece, în iarna 2022-2023
40 din 19.09.2022 privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriul judeţului Neamţ în perioada mai – iulie 2022 şi necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
39 din 12.08.2022 privind aprobarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea accidentării persoanelor pe DN 12 C, Cheile Bicazului
38 din 11.08.2022 privind aprobarea unor măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor şi metodologiei privind investigarea de urgență a siguranței post-seism a clădirilor și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție
37 din 01.08.2022 privind aprobarea măsurilor pentru revenirea la starea de normalitate în urma afectării podului, pe DN15B, comuna Poiana Teiului, sat Petru Vodă, judeţul Neamţ
36 din 21.07.2022 privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor  fenomenelor meteorologice şi hidrologice periculoase COD PORTOCALIU, ROŞU
35 din 21.07.2022 privind aprobarea completării măsurilor și acțiunilor specifice combaterii efectelor cauzate de creșterile de temperatură
34 din 22.06.2022 privind aprobarea măsurilor necesare a fi adoptate pentru degajarea elementelor prăbuşite al podului de pe DJ 207 A, km 6+591, peste râul Siret, localitatea Luţca, comunsa Sagne, judeţul Neamţ
33 din 21.06.2022 privind aprobarea planului referitor la măsurile şi acţiunile specifice combatwrii efectelor cauzate de creştere de temperatură
32 din 17.06.2022 privind monitorizarea respectării restricţiilor impuse pentru podul amplasat pe DN 15 D, comunicaţia Turtureşti – Girov, judeţul Neamţ
31 din 14.06.2022 privind aprobarea măsurilor pentru inventarierea stării tehnice a podurilor amplasate pe drumurile naţionale şi judeţene, la nivelul judeţului Neamţ
30 din 10.06.2022 privind aprobarea măsurilor pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de poluarea pânzei freatice din satul Ţibucani, comuna Ţibucani, judeţul Neamţ
29 din 10.06.2022 privind aprobarea măsurilor pentru revenirea la starea de normalitate în urma distrugerii podului, de pe DJ 207 A, km 6+591, peste râul Siret, localitatea Luţca, comuna Sagna, Judetul Neamţ
28 din 09.06.2022 privind aprobarea măsurilor pentru evaluarea accidetului tehnic înregistrat pe podul DJ 207 A, km 6+591, peste râul Siret, localitatea Luţca, comuna Sagna, Judetul Neamţ
27 din 19.04.2021 privind valorificarea Procesului verbal de constatare nr. 11 din 08.04.2022, întocmit de comisia mixtă, alcătuită din specialişti din cadrul Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii [furtuni şi viscol (furtuni-vânt puternic şi/sau precipitaţii masive, căderi de grindină), temperaturi extreme (poduri şi baraje de gheaţă pe apă – zăpor)], secetă hidrologică şi poluare de ape
26 din 11.04.2022 privind aprobarea Programului pentru salubrizarea cursurilor de apă, realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor din localităţile judeţului Neamţ, în vederea asigurării secţiunilor de scurgere a apelor mari
25 din 11.04.2022 privind aprobarea Programului pentru asigurarea securităţii cetăţenilor premergător şi pe timpul manifestărilor religioase organizate de sărbătorile Pascale
24 din 23.03.2022 privind aprobarea Programului pentru reducerea numărului de incendii  generate de arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale
23 din 22.03.2022 privind repartiţia şi distribuirea ajutoarelor umanitare centralizate la nivelul Direcției Județene de Sport Neamț
22 din 19.03.2022 privind centralizarea și depozitarea ajutoarelor umanitare primite la nivelul unităților administrativ teritoriale din cadrul județului Neamț
21 din 18.03.2022 privind stabilirea la nivelul judeţului Neamţ, a modalităţii de asigurare a transportului rutier naţional şi / sau internaţional al cetăţenilor străini sau apatrizi, aflaţi în situaţii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina din localitatea Siret, judeţul Suceava, în localitatea Piatra Neamţ, judeţul Neamţ
20 din 17.03.2022 privind stabilirea la nivelul judeţului Neamţ, a modalităţii de asigurare a transportului rutier naţional şi / sau internaţional al cetăţenilor străini sau apatrizi, aflaţi în situaţii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina din localitatea Siret, judeţul Suceava, în localitatea Piatra Neamţ, judeţul Neamţ
19 din 13.03.2022 privind stabilirea la nivelul judeţului Neamţ, a modalităţii de asigurare a transportului rutier naţional şi / sau internaţional al cetăţenilor străini sau apatrizi, aflaţi în situaţii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina
18 din 09.03.2022 privind încetarea unor măsuri stabilite în domeniul sănătăţii publice
17 din 06.03.2022 privind stabilirea la nivelul județului Neamț, a unor spații care să poată fi destinate cazării cetățenilor străini sau apatrizi, aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Neamț
16 din 27.02.2022 privind centralizarea, depozitarea și sortarea ajutoarelor umanitare primite la nivelul unităților administrativ teritoriale din cadrul județului Neamț
15 din 27.02.2022 privind solicitarea scoaterii de la rezerva de stat a unor mijloace de cazarmament, necesar a fi utilizate pe durata stărilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență la nivelul județului Neamț
14 din 25.02.2022 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 171/2022
13 din 21.02.2022 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 171/2022
12 din 11.02.2022 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin  Hotărârea Guvernului nr. 171/2022
11 din 07.02.2022 privind aprobarea Planului de măsuri şi acţiuni specifice pentru informarea populaţiei cu privire la pericolul de înec
10 din 07.02.2022 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin  Hotărârea Guvernului nr. 171/2022 – contine cinci anexe
9 din 04.02.2022 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2022 – contine cinci anexe
8 din 02.02.2022 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin  Hotărârea Guvernului nr. 34/2022
7 din 31.01.2022 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin  Hotărârea Guvernului nr. 34/2022 – contine cinci anexe
6 din 28.01 2022 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin  Hotărârea Guvernului nr. 34/2022 – contine cinci anexe
5 din 25.01 2022 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2022 – contine cinci anexe
4 din 21.01.2022 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2022
Anexa 1 la HCJSU NR. 4 din 21.01.2022 Incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu virusul  SARS-COV-2 în unităţile administrativ teritoriale  din judeţul Neamţ
Anexa 2 la HCJSU NR. 4 din 21.01.2022 Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori
Anexa 3 la HCJSU NR. 4 din 21.01.2022 Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori
Anexa 4 la HCJSU NR. 4 din 21.01.2022 Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori
Anexa 5 la HCJSU NR. 4 din 21.01.2022 Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori
3 din 19.01.2022 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2022
Anexa 1 la HCJSU NR. 3 din 19.01.2022 Incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu virusul  SARS-COV-2 în unităţile administrativ teritoriale  din judeţul Neamţ
Anexa 2 la HCJSU NR. 3 din 19.01.2022 Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori
Anexa 3 la HCJSU NR. 3 din 19.01.2022 Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori
Anexa 4 la HCJSU NR. 3 din 19.01.2022 Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori
Anexa 5 la HCJSU NR. 3 din 19.01.2022 Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori
2 din 17.01.2022 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin  Hotărârea Guvernului nr. 34/2022
Anexa nr.1 la HCJSU nr. 2 din 17.01.2022  Incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 în unităţile administrativ teritoriale din  Judeţul Neamţ
Anexa nr. 2 la HCJSU nr. 2 din 17.01.2022  Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori
Anexa nr. 3 la HCJSU nr. 2 din 17.01.2022  Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori
Anexa nr. 4 la HCJSU nr. 2 din 17.01.2022 Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori
Anexa nr. 5 la HCJSU nr. 2 din 17.01.2022 Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori
1 din 11.01.2022 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin  Hotărârea Guvernului nr. 34/2022
Hotărârea Guvernului nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 30/1 din 07.01.2022 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a  triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
2021
117 din 17.12.2021 privind stabilirea unor măsuri în contextul gestionării epidemiei generată de virusul COVID-19
116 din 08.12.2021 privind suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivelul unei unităţi de învăţământ din judeţul Neamţ
115 din 26.10.2021 privind stabilirea unor măsuri în contextul gestionării epidemiei generată de virusul COVID-19
HOTĂRÂREA  Nr. 1090/2021 din 6 octombrie 2021 cu modificările şi completările ulterioare privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
114 din 22.10.2021 privind stabilirea unor măsuri în contextul gestionării epidemiei generată de virusul COVID-19
113 din 22.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1090/2021
112 din 21.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1090/2021
111 din 20.10.2021 privind suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivelul unei unităţi de învăţământ din judeţul Neamţ
110 din 20.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1090/2021
109 din 19.10.2021 privind suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivelul unei unităţi de învăţământ din judeţul Neamţ
108 din 19.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1090/2021
107 din 18.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1090/2021
106 din 15.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotârârea de Guvern nr. 1090/2021
105 din 14.05.2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
104 din 14.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1090/2021
103 din 13.10.2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
102 din 12.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1090/2021
101 din 11.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1090/2021
100 din 08.10.2021 privind suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivelul unei unităţi de învăţământ din judeţul Neamţ
99   din 08.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1090/2021
98 din 07.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin

Hotărârea de Guvern nr. 932/2021

97 din 06.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin

Hotărârea de Guvern nr. 932/2021

96 din 05.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 932/2021
95 din 02.10.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 94 din 01.10.2021
Anexă ha Hotărâre nr. 95 din 02.10.2021
94 din 01.10.2020 privind actualizarea scenariului de funcţionare pentru unităile de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru semestrul I al anului şcolar 2021 – 2022
Anexă ha Hotărâre nr. 94 din 01.10.2021
93 din 29.09.2021 Hotărâre privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 923/2021
92 din 24.09.2021 privind încetarea unor măsuri stabilite în domeniul sănătăţii publice
91 din 24.09.2021 privind actualizarea scenariului de funcţionare pentru unităţile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul I al anului școlar 2021 – 2022
Anexă la Hotărârea nr. 91 din 24.09.2021
90 din 23.09.2021 privind aprobarea măsurilor pentru creşterea numărului de paturi destinate pacienţilor COVID-19 pozitivi, în spitalele din judeţul Neamţ
Anexă la Hotărârea nr. 90 din 23.09.2021
89 din 22.09.2021

privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 932/2021

Declaraţie pe propria răspundere

88 din 17.09.2021 privind actualizarea scenariului de funcţionare pentru unităţile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul I al anului școlar 2021 – 2022
Anexă la HCJSU nr. 88 din 17.09.2021
87 din 16.09.2021 privind aprobarea măsurilor privind organizarea intervenţiei în cazul apariţiei urşilor în intravilanul unităţilor administrativ teritoriale
86 din 14.09.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 932/2021
Declaraţie pe propria răspundere
85 din 10.092021 privind aprobarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învățământ din județul Neamț, pentru începutul anului școlar 2021 – 2022
Anexă la HCJSU nr. 85 din 10.09.2021
84 din 07.09.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 826/2021
83 din 06.09.2021 privind aprobarea măsurilor pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece, în iarna 2021-2022
82 din 01.09.2021 privind constatarea încadrării în imitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 826/2021
81 din 31.08.2021 privind modificarea şi completarea HCJSU nr. 80 din 30.08.2021
80 din 30.08.2021 privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în vederea punerii în plicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 826/2021
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
79 din 25.08.2021 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea alimentării cu apă a comunei PIPIRIG
78 din 12.08.2021 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea alimentării cu apă a comunei HORIA
77 din 10.08.2021 privind aprobarea Completarea Listei obiectivelor afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriul judeţului Neamţ în a doua jumătate a lunii iulie 2021 şi necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
76 din 28.07.2021 privind aprobarea planului referitor la măsurile şi acţiunile specifice combaterii efectelor cauzate de creşterile de temperatură
Anexă la Hotărârea 76 din 28.07.2021
75 din 27.07.2021 privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriuljudeţului Neamţ în perioada mai – iulie 2021 şi necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
Anexă la Hotărârea 75 din 27.07.2021
74 din 19.07.2021 privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorologice şi hidrologice periculoase  COD PORTOCALIU
73 din 30.06.2021 privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorologice și hidrologice periculoase COD PORTOCALIU
72 din 25.06.2021 privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorologice și hidrologice periculoase COD PORTOCALIU
71 din 21.06.2021 privind aprobarea planului referitor la măsurile şi acţiunile specifice combaterii efectelor cauzate de creşeerile de tempeatură
70 din 07.06.2021 privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexa la Hotărârea nr. 70 din 07.06.2021
69 din 04.06.2021 privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexa la Hotărârea nr. 69 din 04.06.2021
68 din 28.05.2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice
67 din 28.05.2021 privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexa la Hotărârea nr. 67 din 28.05.2021
66 din 27.05.2021 privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorologice şi hidrologice periculoase COD PORTOCALIU
65 din 25.05.2021 privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexa la Hotărârea nr. 65 din 25.05.2021
64 din 21.05.2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice
63 din 21.05.2021 privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexa la Hotărârea nr. 63 din 21.05.2021
61 din 17.05.2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice
58 din 10.05.2021 privind verificarea modului în care au fost salubrizate, în judeţul Neamţ, cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, în anul 2021
60 din 14.05.2021 HOTĂRÂRE privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexa la Hotărârea nr. 60 din 14.05.2021
59 din 13.05.2021 privind completarea Hotărârii nr. 3 din 27.01.2021 a CJSU Neamţ
57 din 07.05.2021 privind instituirea unor măsuri post-eveniment, în urma poluării râului Bicaz pe raza comunei Taşca
56 din 07.05.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice
55 din 07.05.2021 HOTĂRÂRE privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexă la Hotărârea nr. 55 din 07.05.2021
54 din 04.05.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice
53 din 04.05.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice
52 din 04.05.2021 HOTĂRÂRE privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
51 din 04.05.2021 privind instituirea unor măsuri pentru gestionarea situației de urgență determinate de poluarea râului Bicaz pe raza comunei Tașca
Anexa la Hotarârea nr. 52 din 04.05.2021
50 din 29.04.2021 HOTĂRÂRE privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexa la Hotarârea nr. 50 din 29.04.2021
49 din 29.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice
48 din 29.047.2021 Hotărâre privind încetarea unor măsuri stabilite în domeniul sănătăţii publice
47 din 23.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
46 din 23.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
45 din 18.04.2021 Hotărâre privind instituirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Dobreni – judeţul Neamţ
Ordinul şefului DSU nr. 7026 din 18.04.2021 privind  instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobreni, judeţul Neamţ .
44 din 16.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pentru comuna Dobreni
43 din 16.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
42 din 12.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
41 din 09.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pentru comuna Ceahlău
40 din 09.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
39 din 08.04.2021 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 3 din 27.01.2021 a CJSU Neamț
38 din 07.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pentru comuna Dulcești
37 din 07.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pentru comuna Pângărați
36 din 06.04.2021 Hotărâre privind încetarea unor măsuri unor măsuri în domeniul sănătății publice
35 din 02.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
34 din 30.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
33 din 30.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
32 din 29.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
31 din 27.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
30 din 26.03.2021 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 30 din 26.03.2021
29 din 26.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
28 din 25.03.2021 Hotărâre privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru Comuna Bîra – judeţul Neamţ
Ordinul şefului DSU nr. 6749 din 25.03.2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Bîra, judeţul Neamţ (Sursa: https://igsu.ro/InformatiiUtile/Ordine).
27 din 24.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
26 din 19.03.2021 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 26 din 19.03.2021
25 din 19.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
24 din 16.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
23 din 14.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
22 din 12.03.2021 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 22 din 12.03.2021
21 din 12.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
20 din 11.03.2021 Hotărâre privind instituirea măsurii de carantinare zonală pentru Comuna Bîra – judeţul Neamţ
Ordinul şefului DSU nr. 6612 din 11.03.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bîra, judeţul Neamţ.
19 din 10.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
18 din 05.03.2021 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 18 din 05.03.2021
17 din 05.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
16 din 26.02.2021 Hotărâre privind aprobarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 16 din 19.02.2021
15 din 26.02.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
14 din 19.02.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
13 din 19.02.2021 Hotărâre privind aprobarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 13 din 19.02.2021
12 din 12.02.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
11 din 12.02.2021 Hotărâre privind aprobarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 11 din 12.02.2021
10 din 05.02.2021 Hotărâre privind aprobarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru reluarea cursurilor după vanţa şcolară – semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 10 din 05.02.2021
9 din 05.02.2021 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 3 din 27.01.2021 a C.J.S.U. NEAMŢ
8 din 05.02.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
7 din 02.02.2021 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 3 din 27.01.2021 a C.J.S.U. NEAMŢ
6 din 29.01.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
4 din 27.01.2021 Hotărâre pentru aprobarea procedurii privind reglementare a modului de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse de către Prefectul judeţului Neamţ în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
3 din 27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei în care vor funcţiona centrele de vaccinare împotriva COVID-19
2 din 22.01.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
1 din 14.01.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
100 din 23.12.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
99 din 23.12.2020 Hotărâre privind repartiţia afişelor aferente campaniei de vaccinare destinate acţiunilor de prevenire în combaterea infecţiilor COVID-19, către U.A.T.-urile din judeţul Neamţ
98 din 21.12.2020 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.J.S.U. nr. 97 din 18.12.2020
97 din 18.12.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
96 din 15.12.2020 Hotărâre pentru aprobarea producedurii privind constatatrea şi evaluarea pagubelor produse în urma manifestării fenomenelor hidrometeorlogice periculoase şi a procedurii privind verificarea modului în care au fost utilizate fondurile alocate şi au fost realizate lucrările de refacere a infrastructurii
Anexa 1
Anexa 2
95 din 11.12.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
94 din 02.12.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
93 din 27.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
92 din 19.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
91 din 18.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în contextul gestionării epidemiei generate de virusul COVID-19.
90 din 16.11.2020 Hotărâre privind solicitarea unor echipamente și resurse medicale pentru asigurarea serviciilor de anestezie și terapie intensivă pentru bolnavii de COVID-19.
89 din 13.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
88 din 13.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
87 din 10.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
86 din 10.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
85 din 06.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unei derogări de la măsurile stabilite în domeniul sănătății publice.
84 din 06.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
83 din 05.11.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 75 din 30.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
82 din 05.11.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 79 din 03.11.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
81 din 04.11.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 75 din 30.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
80 din 03.11.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 75 din 30.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
79 din 03.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
78 din 02.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
77 din 02.11.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 75 din 30.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
76 din 30.10.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
75 din 30.10.2020 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020-2021, și stabilirea unor măsuri privind suspendarea/reluarea unor cursuri școlare cu următoarea anexă.
73 din 26.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 71 din 23.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
72 din 23.10.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
71 din 23.10.2020 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020-2021, și stabilirea unor măsuri privind suspendarea/reluarea unor cursuri școlare cu următoarea anexă.
70 din 22.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 63 din 16.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
69 din 21.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 63 din 16.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
68 din 21.10.2020 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind carantina zonală în comuna Tașca și comuna Tarcău, județul Neamț.
67 din 21.10.2020 Hotărâre privind  aprobarea propunerii D.S.P. Neamț, cu avizul Institutului Național de Sănătate Publică, de instituire a carantinei zonale în comunele Tașca și Tarcău, județul Neamț.
66 din 19.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 63 din 16.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
65 din 16.10.2020 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului rece, în iarna 2020-2021.
64 din 16.10.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
63 din 16.10.2020 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020-2021, și stabilirea unor măsuri privind suspendarea/reluarea unor cursuri școlare.
62 din 09.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 58 din 09.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
61 din 09.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 58 din 09.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
60 din 12.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 58 din 09.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
59 din 09.10.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
58 din 09.10.2020 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020-2021, și stabilirea unor măsuri.
57 din 07.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 53 din 05.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
56 din 07.10.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
55 din 07.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 53 din 05.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț și aprobarea reluării cursurilor școlare care presupun prezența „față în față” la unele clase a căror activitate a fost suspendată.
54 din 05.10.2020 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri.
53 din 05.10.2020 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020-2021, și stabilirea unor măsuri.
52 din 01.10.2020 Hotărâre privind aprobarea reluării cursurilor școlare care presupun prezența „față în față” la unele clase a căror activitate a fost suspendată.
51 din 01.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 49 din 29.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
50 din 30.09.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 49 din 29.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
49 din 29.09.2020 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020-2021, și stabilirea unor măsuri.
48 din 25.09.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 42 din 18.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
47 din 24.09.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 42 din 18.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
46 din 23.09.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 42 din 18.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
45 din 21.09.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 42 din 18.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
44 din 18.09.2020 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri.
43 din 18.09.2020 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamnitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț în perioada iulie-august 2020 și necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora.
42 din 18.09.2020 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unele unitatăți de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020-2021, și stabilirea unor măsuri.
41 din 09.09.2020 Hotărâre privind aprobarea scenariului de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ din județul Neamț, pentru începutul anului școlar 2020-2021.
40 din 07.09.2020 Hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 39 din 31.08.2020 a C.J.S.U. Neamț.
39 din 31.08.2020 Hotărâre privind unele măsuri în domeniul sănătăţii publice
38 din 13.08.2020 Hotărâre privind unele măsuri adoptate în contextul pandemiei de COVID-19 cu ocazia desfășurării evenimentelor culturale, cu caracter religios ecumenic organizate în aer liber.
37 din 13.08.2020 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru punerea în siguranță a proprietății unei familii din satul Ruginești, refacerea zonei afectate în cazul alunecării de teren din sat Ruginești, comuna Hangu.
36 din 07.08.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru desfășurarea în bune condiții a evenimentului Opus pe lac, în parcarea portului Bicaz în data de 08.08.2020
35 din 04.08.2020 Hotărâre privind unele măsuri adoptate în contextul pandemiei de COVID-19.
34 din 15.07.2020 Hotărâre privind aprobarea Listei gospodăriilor afectate de inundațiile produse pe teritoriul județului Neamț, în luna iunie-iulie 2020.
33 din 15.07.2020 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț în luna iunie-iulie 2020 și necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora.
32 din 02.07.2020 Hotărâre privind aprobarea Listei gospodăriilor afectate de inundațiile produse pe teritoriul județului Neamț, în luna iunie 2020.
31 din 02.07.2020 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț în luna iunie 2020 și necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora.
30 din 28.05.2020 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorolohice și hidrologice periculoase – COD PORTOCALIU.
29 din 28.05.2020 Hotărâre pentru reluarea unor activități care au fost suspendate în contextul pandemiei de COVID-19.
28 din 28.05.2020 Hotărâre privind actualizarea listei locațiilor stabilite pentru carantinarea persoanelor.
27 din 04.06.2020 Hotărâre pentru reluarea unor activități care au fost suspendate în contextul pandemiei de COVID-19.
26 din 28.05.2020 Hotărâre pentru completarea prevederilor Hotărârii nr. 25 din 21.05.2020 a C.J.S.U. Neamț.
25 din 21.05.2020 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în legătură cu circulația persoanelor pe durata stării de alertă.
24 din 13.05.2020 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în contextul gestionării epidemiei generată de virusul COVID-19.
23 din 13.05.2020 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu aplicabilitate după încetarea stării de urgență.
22 din 13.05.2020 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de COVID-19.
21 din 06.04.2020 Hotărâre privind aprobarea unor solicitări pentru efectuarea perioadei de carantină la domiciliu.
20 din 06.04.2020 Hotărâre privind modificarea și completarea listei locațiilor pentru carantinarea și cazarea persoanelor.
19 din 27.04.2020 Hotărâre privind completarea listei locațiilor stabilite pentru carantinarea și cazarea persoanelor.
18 din 14.04.2020 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind prevenirea răspândirii COVID-19.
17 din 14.04.2020 Hotărâre privind verificarea modului în care au fost salubrizate, în județul Neamț, cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea scurgerii apelor mari, în anul 2020
16 din 06.04.2020 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind spațiile de carantinare.
15 din 01.04.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri care se impun în contextul situației de urgență generate de virusul COVID-19.
14 din 25.03.2020 Hotărâre pentu completarea Hotărârii nr. 13 a C.J.S.U.
13 din 24.03.2020 Hotărâre pentru completarea prevederilor Hotărârii nr. 11 din 18.03.2020 a C.J.S.U. Neamț.
12 din 23.03.2020 Hotărâre pentru completarea prevederilor Hotărârii nr. 11 din 18.03.2020 a C.J.S.U. Neamț.
11 din 18.03.2020 Hotărâre pentu modificarea si completarea Hotărârii nr. 9 a C.J.S.U.
10 din 16.03.2020 Hotărâre pentru confirmarea necesității achiziționării unor produse medicale pentru buna funcționare a Spitalului Județean Piatra Neamț.
09 din 15.03.2020 Hotărâre pentu modificarea si completarea Hotărârii nr. 8 a C.J.S.U.
08 din 12.03.2020 Hotărâre pentu modificarea si completarea Hotărârii nr. 7 a C.J.S.U.
07 din 11.03.2020 Hotărâre pentu modificarea si completarea Hotărârii nr. 6 a C.J.S.U.
06 din  10.03.2020

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 5 din 02.03.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenşă Neamţ.

Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 6/10.03.2020 se găseşte aici

Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 6/10.03.2020 se găseşte aici

05 din 02.03.2020 Hotărâre pentu modificarea si completarea Hotărârii nr. 4 a C.J.S.U.
04 din 24.02.2020 Hotărâre privind completarea listei spațiilor care să poată fi destinate carantinării persoanelor și a măsurilor specifice pentru factorul de risc epidemiologic actual coronavirus covid-19
03 din 23.02.2020 Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteo periculoase.
02 din 16.01.2020 Hotărâre privind aprobarea unor măsurilor pentru îmbunătățirea alimentării cu apă a municipiului Roman și a comunei Cordun, se găseşte aici.
01 din 16.01.2020 Hotărâre privind aprobarea Planului de activități al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț, în anul 2020 se găsește aici.
Ordinea de zi a ședinței din 16.01.2020 se găsește aici.

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor