Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ – JUDETUL NEAMT

1. Temei legal: art.10/art 11 din OUG nr. 21/2004;
OP nr. 106/2011;
2. Componenţă:
– Prefectul judeţului – preşedintele comitetului;
– Preşedintele Consiliului Judeţean – vicepreşedintele comitetului;
– Şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală;
– alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
– manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

3. Principalele atribuţii:
– informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
– evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
– declară, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alertă la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenţă;
– analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
– informează Comitetul Naţional şi Consiliul Judeţean asupra activităţii desfăşurate;
– îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.

PLANURI

PLANUL JUDEŢEAN DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR , FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE, ACCIDENTELOR LA CONSTRUCŢIILE  HIDROTEHNICE ŞI POLUĂRILOR ACCIDENTALE PE CURSURILE DE APĂ

SITUAŢIA LOCALITĂŢILOR AFECTATE DE INUNDAŢII (fisier Excel)

SITUAȚIA ZONELOR CRITICE LA DIGURI (fisier Excel)

ZONE INUNDABILE

PLANUL DE RESTRICŢII ŞI FOLOSIRE A APEI ÎN PERIOADE DEFICITARE

PLANUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRILOR ACCIDENTALE

———————————————————————————————————————————–

PRECIZĂRI REFERITOARE LA DEPLASAREA ȘI PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚILE / SLUJBELE RELIGIOASE

Recomandări de aplicare practică a măsurilor dispuse prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății nr. 1103/17.06.2020 și Ministerul Afacerilor Interne nr. 95/17.06.2020, avizat de Secretariatul de Stat pentru Culte

———————————————————————————————————————————–

HOTARÂRI ALE COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA

 

Nr. Hotărâre Conţinut
76 din 28.07.2021 privind aprobarea planului referitor la măsurile şi acţiunile specifice combaterii efectelor cauzate de creşterile de temperatură
Anexă la Hotărârea 76 din 28.07.2021
75 din 27.07.2021 privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriuljudeţului Neamţ în perioada mai – iulie 2021 şi necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
Anexă la Hotărârea 75 din 27.07.2021
74 din 19.07.2021 privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorologice şi hidrologice periculoase  COD PORTOCALIU
73 din 30.06.2021 privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorologice și hidrologice periculoase COD PORTOCALIU
72 din 25.06.2021 privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorologice și hidrologice periculoase COD PORTOCALIU
71 din 21.06.2021 privind aprobarea planului referitor la măsurile şi acţiunile specifice combaterii efectelor cauzate de creşeerile de tempeatură
70 din 07.06.2021 privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexa la Hotărârea nr. 70 din 07.06.2021
69 din 04.06.2021 privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexa la Hotărârea nr. 69 din 04.06.2021
68 din 28.05.2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice
67 din 28.05.2021 privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexa la Hotărârea nr. 67 din 28.05.2021
66 din 27.05.2021 privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorologice şi hidrologice periculoase COD PORTOCALIU
65 din 25.05.2021 privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexa la Hotărârea nr. 65 din 25.05.2021
64 din 21.05.2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice
63 din 21.05.2021 privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexa la Hotărârea nr. 63 din 21.05.2021
61 din 17.05.2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice
58 din 10.05.2021 privind verificarea modului în care au fost salubrizate, în judeţul Neamţ, cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, în anul 2021
60 din 14.05.2021 HOTĂRÂRE privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexa la Hotărârea nr. 60 din 14.05.2021
59 din 13.05.2021 privind completarea Hotărârii nr. 3 din 27.01.2021 a CJSU Neamţ
57 din 07.05.2021 privind instituirea unor măsuri post-eveniment, în urma poluării râului Bicaz pe raza comunei Taşca
56 din 07.05.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice
55 din 07.05.2021 HOTĂRÂRE privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexă la Hotărârea nr. 55 din 07.05.2021
54 din 04.05.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice
53 din 04.05.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice
52 din 04.05.2021 HOTĂRÂRE privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
51 din 04.05.2021 privind instituirea unor măsuri pentru gestionarea situației de urgență determinate de poluarea râului Bicaz pe raza comunei Tașca
Anexa la Hotarârea nr. 52 din 04.05.2021
50 din 29.04.2021 HOTĂRÂRE privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021
Anexa la Hotarârea nr. 50 din 29.04.2021
49 din 29.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice
48 din 29.047.2021 Hotărâre privind încetarea unor măsuri stabilite în domeniul sănătăţii publice
47 din 23.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
46 din 23.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
45 din 18.04.2021 Hotărâre privind instituirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Dobreni – judeţul Neamţ
Ordinul şefului DSU nr. 7026 din 18.04.2021 privind  instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobreni, judeţul Neamţ .
44 din 16.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pentru comuna Dobreni
43 din 16.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
42 din 12.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
41 din 09.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pentru comuna Ceahlău
40 din 09.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
39 din 08.04.2021 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 3 din 27.01.2021 a CJSU Neamț
38 din 07.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pentru comuna Dulcești
37 din 07.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pentru comuna Pângărați
36 din 06.04.2021 Hotărâre privind încetarea unor măsuri unor măsuri în domeniul sănătății publice
35 din 02.04.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
34 din 30.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
33 din 30.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
32 din 29.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
31 din 27.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
30 din 26.03.2021 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 30 din 26.03.2021
29 din 26.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
28 din 25.03.2021 Hotărâre privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru Comuna Bîra – judeţul Neamţ
Ordinul şefului DSU nr. 6749 din 25.03.2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Bîra, judeţul Neamţ (Sursa: https://igsu.ro/InformatiiUtile/Ordine).
27 din 24.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
26 din 19.03.2021 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 26 din 19.03.2021
25 din 19.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
24 din 16.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
23 din 14.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
22 din 12.03.2021 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 22 din 12.03.2021
21 din 12.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
20 din 11.03.2021 Hotărâre privind instituirea măsurii de carantinare zonală pentru Comuna Bîra – judeţul Neamţ
Ordinul şefului DSU nr. 6612 din 11.03.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bîra, judeţul Neamţ.
19 din 10.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
18 din 05.03.2021 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 18 din 05.03.2021
17 din 05.03.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
16 din 26.02.2021 Hotărâre privind aprobarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 16 din 19.02.2021
15 din 26.02.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
14 din 19.02.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
13 din 19.02.2021 Hotărâre privind aprobarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 13 din 19.02.2021
12 din 12.02.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
11 din 12.02.2021 Hotărâre privind aprobarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 11 din 12.02.2021
10 din 05.02.2021 Hotărâre privind aprobarea scenariului de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Neamţ, pentru reluarea cursurilor după vanţa şcolară – semestrul II al anului şcolar 2020-2021
Anexă la Hotărârea nr. 10 din 05.02.2021
9 din 05.02.2021 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 3 din 27.01.2021 a C.J.S.U. NEAMŢ
8 din 05.02.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
7 din 02.02.2021 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 3 din 27.01.2021 a C.J.S.U. NEAMŢ
6 din 29.01.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
4 din 27.01.2021 Hotărâre pentru aprobarea procedurii privind reglementare a modului de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse de către Prefectul judeţului Neamţ în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
3 din 27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei în care vor funcţiona centrele de vaccinare împotriva COVID-19
2 din 22.01.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
1 din 14.01.2021 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
100 din 23.12.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
99 din 23.12.2020 Hotărâre privind repartiţia afişelor aferente campaniei de vaccinare destinate acţiunilor de prevenire în combaterea infecţiilor COVID-19, către U.A.T.-urile din judeţul Neamţ
98 din 21.12.2020 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.J.S.U. nr. 97 din 18.12.2020
97 din 18.12.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
96 din 15.12.2020 Hotărâre pentru aprobarea producedurii privind constatatrea şi evaluarea pagubelor produse în urma manifestării fenomenelor hidrometeorlogice periculoase şi a procedurii privind verificarea modului în care au fost utilizate fondurile alocate şi au fost realizate lucrările de refacere a infrastructurii
Anexa 1
Anexa 2
95 din 11.12.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
94 din 02.12.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
93 din 27.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
92 din 19.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
91 din 18.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în contextul gestionării epidemiei generate de virusul COVID-19.
90 din 16.11.2020 Hotărâre privind solicitarea unor echipamente și resurse medicale pentru asigurarea serviciilor de anestezie și terapie intensivă pentru bolnavii de COVID-19.
89 din 13.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
88 din 13.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
87 din 10.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
86 din 10.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
85 din 06.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unei derogări de la măsurile stabilite în domeniul sănătății publice.
84 din 06.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
83 din 05.11.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 75 din 30.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
82 din 05.11.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 79 din 03.11.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
81 din 04.11.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 75 din 30.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
80 din 03.11.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 75 din 30.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
79 din 03.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
78 din 02.11.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
77 din 02.11.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 75 din 30.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
76 din 30.10.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
75 din 30.10.2020 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020-2021, și stabilirea unor măsuri privind suspendarea/reluarea unor cursuri școlare cu următoarea anexă.
73 din 26.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 71 din 23.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
72 din 23.10.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
71 din 23.10.2020 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020-2021, și stabilirea unor măsuri privind suspendarea/reluarea unor cursuri școlare cu următoarea anexă.
70 din 22.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 63 din 16.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
69 din 21.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 63 din 16.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
68 din 21.10.2020 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind carantina zonală în comuna Tașca și comuna Tarcău, județul Neamț.
67 din 21.10.2020 Hotărâre privind  aprobarea propunerii D.S.P. Neamț, cu avizul Institutului Național de Sănătate Publică, de instituire a carantinei zonale în comunele Tașca și Tarcău, județul Neamț.
66 din 19.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 63 din 16.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
65 din 16.10.2020 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului rece, în iarna 2020-2021.
64 din 16.10.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
63 din 16.10.2020 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020-2021, și stabilirea unor măsuri privind suspendarea/reluarea unor cursuri școlare.
62 din 09.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 58 din 09.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
61 din 09.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 58 din 09.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
60 din 12.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 58 din 09.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
59 din 09.10.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
58 din 09.10.2020 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020-2021, și stabilirea unor măsuri.
57 din 07.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 53 din 05.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
56 din 07.10.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice.
55 din 07.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 53 din 05.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț și aprobarea reluării cursurilor școlare care presupun prezența „față în față” la unele clase a căror activitate a fost suspendată.
54 din 05.10.2020 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri.
53 din 05.10.2020 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020-2021, și stabilirea unor măsuri.
52 din 01.10.2020 Hotărâre privind aprobarea reluării cursurilor școlare care presupun prezența „față în față” la unele clase a căror activitate a fost suspendată.
51 din 01.10.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 49 din 29.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
50 din 30.09.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 49 din 29.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
49 din 29.09.2020 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020-2021, și stabilirea unor măsuri.
48 din 25.09.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 42 din 18.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
47 din 24.09.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 42 din 18.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
46 din 23.09.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 42 din 18.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
45 din 21.09.2020 Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 42 din 18.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț.
44 din 18.09.2020 Hotărâre privind aprobarea unor măsuri.
43 din 18.09.2020 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamnitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț în perioada iulie-august 2020 și necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora.
42 din 18.09.2020 Hotărâre privind actualizarea scenariului de funcționare pentru unele unitatăți de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020-2021, și stabilirea unor măsuri.
41 din 09.09.2020 Hotărâre privind aprobarea scenariului de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ din județul Neamț, pentru începutul anului școlar 2020-2021.
40 din 07.09.2020 Hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 39 din 31.08.2020 a C.J.S.U. Neamț.
39 din 31.08.2020 Hotărâre privind unele măsuri în domeniul sănătăţii publice
38 din 13.08.2020 Hotărâre privind unele măsuri adoptate în contextul pandemiei de COVID-19 cu ocazia desfășurării evenimentelor culturale, cu caracter religios ecumenic organizate în aer liber.
37 din 13.08.2020 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru punerea în siguranță a proprietății unei familii din satul Ruginești, refacerea zonei afectate în cazul alunecării de teren din sat Ruginești, comuna Hangu.
36 din 07.08.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru desfășurarea în bune condiții a evenimentului Opus pe lac, în parcarea portului Bicaz în data de 08.08.2020
35 din 04.08.2020 Hotărâre privind unele măsuri adoptate în contextul pandemiei de COVID-19.
34 din 15.07.2020 Hotărâre privind aprobarea Listei gospodăriilor afectate de inundațiile produse pe teritoriul județului Neamț, în luna iunie-iulie 2020.
33 din 15.07.2020 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț în luna iunie-iulie 2020 și necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora.
32 din 02.07.2020 Hotărâre privind aprobarea Listei gospodăriilor afectate de inundațiile produse pe teritoriul județului Neamț, în luna iunie 2020.
31 din 02.07.2020 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț în luna iunie 2020 și necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora.
30 din 28.05.2020 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorolohice și hidrologice periculoase – COD PORTOCALIU.
29 din 28.05.2020 Hotărâre pentru reluarea unor activități care au fost suspendate în contextul pandemiei de COVID-19.
28 din 28.05.2020 Hotărâre privind actualizarea listei locațiilor stabilite pentru carantinarea persoanelor.
27 din 04.06.2020 Hotărâre pentru reluarea unor activități care au fost suspendate în contextul pandemiei de COVID-19.
26 din 28.05.2020 Hotărâre pentru completarea prevederilor Hotărârii nr. 25 din 21.05.2020 a C.J.S.U. Neamț.
25 din 21.05.2020 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în legătură cu circulația persoanelor pe durata stării de alertă.
24 din 13.05.2020 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în contextul gestionării epidemiei generată de virusul COVID-19.
23 din 13.05.2020 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu aplicabilitate după încetarea stării de urgență.
22 din 13.05.2020 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de COVID-19.
21 din 06.04.2020 Hotărâre privind aprobarea unor solicitări pentru efectuarea perioadei de carantină la domiciliu.
20 din 06.04.2020 Hotărâre privind modificarea și completarea listei locațiilor pentru carantinarea și cazarea persoanelor.
19 din 27.04.2020 Hotărâre privind completarea listei locațiilor stabilite pentru carantinarea și cazarea persoanelor.
18 din 14.04.2020 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind prevenirea răspândirii COVID-19.
17 din 14.04.2020 Hotărâre privind verificarea modului în care au fost salubrizate, în județul Neamț, cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea scurgerii apelor mari, în anul 2020
16 din 06.04.2020 Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind spațiile de carantinare.
15 din 01.04.2020 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri care se impun în contextul situației de urgență generate de virusul COVID-19.
14 din 25.03.2020 Hotărâre pentu completarea Hotărârii nr. 13 a C.J.S.U.
13 din 24.03.2020 Hotărâre pentru completarea prevederilor Hotărârii nr. 11 din 18.03.2020 a C.J.S.U. Neamț.
12 din 23.03.2020 Hotărâre pentru completarea prevederilor Hotărârii nr. 11 din 18.03.2020 a C.J.S.U. Neamț.
11 din 18.03.2020 Hotărâre pentu modificarea si completarea Hotărârii nr. 9 a C.J.S.U.
10 din 16.03.2020 Hotărâre pentru confirmarea necesității achiziționării unor produse medicale pentru buna funcționare a Spitalului Județean Piatra Neamț.
09 din 15.03.2020 Hotărâre pentu modificarea si completarea Hotărârii nr. 8 a C.J.S.U.
08 din 12.03.2020 Hotărâre pentu modificarea si completarea Hotărârii nr. 7 a C.J.S.U.
07 din 11.03.2020 Hotărâre pentu modificarea si completarea Hotărârii nr. 6 a C.J.S.U.
06 din  10.03.2020

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 5 din 02.03.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenşă Neamţ.

Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 6/10.03.2020 se găseşte aici

Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 6/10.03.2020 se găseşte aici

05 din 02.03.2020 Hotărâre pentu modificarea si completarea Hotărârii nr. 4 a C.J.S.U.
04 din 24.02.2020 Hotărâre privind completarea listei spațiilor care să poată fi destinate carantinării persoanelor și a măsurilor specifice pentru factorul de risc epidemiologic actual coronavirus covid-19
03 din 23.02.2020 Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteo periculoase.
02 din 16.01.2020 Hotărâre privind aprobarea unor măsurilor pentru îmbunătățirea alimentării cu apă a municipiului Roman și a comunei Cordun, se găseşte aici.
01 din 16.01.2020 Hotărâre privind aprobarea Planului de activități al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț, în anul 2020 se găsește aici.
Ordinea de zi a ședinței din 16.01.2020 se găsește aici.
2019
28 din 28.11.2019 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea alimentării cu apă a municipiului Roman și a comunei Cordun, se găseşte aici.
Ordinea de zi a ședinței din 28.11.2019 se găsește aici.
27 din 30.10.2019 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea reţelei de aducţiune Preuteşti – Târgu Neamţ, care asigură alimentarea cu apă a locuitorilor următoarelor unităţi administrativ-teritoriale: Târgu Neamţ, Răuceşti, Vânători Neamţ, Agapia, Grumăzeşti, Bălţăteşti, se găseşte aici.
26 din 30.10.2019 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece, în iarna 2019-2020, se găseşte aici.
25 din 23.09.2019 Hotărâre privind stabilirea măsurilor, pentru asigurarea fondurilor necesare efectuării studiilor de teren, la alunecările de teren ce se manifestă în satele Farcaşa şi Buşmei, comuna Farcaşa se găseşte aici.
24 din 14.08.2019 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranță a clădirilor aparținând Ansamblului Mănăstirii Giurgeni, refacerea zonelor afectate și monitorizarea factorilor de risc natural, ca urmare a alunecărilor de teren din satul Giurgeni, comuna Valea Ursului se găsește aici.
23 din 14.08.2019 Hotărâre privind completarea Listei locuințelor afectate de inundațiile produse pe teritoriul Municipiului Piatra Neamț, în perioada 19-20 iunie 2019, aprobată prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 12 din 26 iunie 2019 se găsește aici.
22 din 14.08.2019 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamnitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț, în luna iulie și începutul lunii august 2019, precum și a necesarului de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora se găsește aici.
21 din 11.07.2019 Hotărâre privind aprobarea măsurilor de urgenţă în cazul alunecării de teren ce afectează platforma Drumului judeţean DJ 157 C, Km 1 + 685 se găseşte aici
20 din 11.07.2019 Hotărâre privind urgentarea reabilitării obiectivelor „Pavilion Oncologie – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ” şi „Casa Iordache Cantacuzino” – comuna Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ se găseşte aici
19 din 11.07.2019 Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren şi refacerea DN 15 Km 244 + 300 – 284 + 800, Poiana Largului – Bicaz se găseşte aici
18 din 11.07.2019 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriul judeţului Neamţ în perioada ianuarie  – iunie 2019 şi necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora, cu obiectivele afectate de calamităţile naturale produse în perioada iunie  – iulie 2019 se găseşte aici
17 din 11.07.2019 Hotărâre privind punerea în siguranţă a Acumulării Bălăneşti Aval, Satul Bălăneşti, Comuna Bârgăoani se găseşte aici
16 din 28.06.2019 Hotărâre privind aprobarea cantităţii de materiale pentru construit şi reparat locuinţe, ce vor fi solicitate Guvernului României a fi acordate ca ajutor cu titlu gratuit de la Administraţie Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în vederea construirii/reparării locuinţelor familiilor din Anexa Văleni, municipiul Piatra Neamţ, afectate de inundaţiille din perioada 19-20 iunie 2019 se găseşte aici.
15 din 28.06.2019 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriul judeţului Neamţ în perioada ianuarie  – iunie 2019 şi necesarul de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora se găseşte aici.
14 din 26.06.2019 Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren și refacerea DN 15 Km 244 + 300 – 284 + 800, Poiana Teiului – Bicaz se găsește aici.
13 din 26.06.2019 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru prevenirea îmbolnăvirii populației din Satul Luțca, Comuna Sagna, ca urmare a faptului că apa din fântâni nu este potabilă se găsește aici.
12 din 26.06.2019 Hotărâre privind aprobarea Listei locuințelor afectate de inundațiile produse pe teritoriul Municipiului Piatra Neamț, în perioada 19-20 iunie 2019, precum și a unor măsuri pentru revenirea la starea de normalitate și prevenirea producerii de noi inundații în Anexele Văleni și Bâtca Doamnei din Municipiul Piatra Neamț se găsește aici.
11 din 26.06.2019 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranță  a locuințelor și obiectivelor de infrastructură, refacerea zonelor afectate și monitorizarea factorilor de risc natural, ca urmare a alunecărilor de teren din satele Farcașa și Bușmei, comuna Farcașa se găsește aici.
10 din 03.06.2019
Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru prevenirea şi reducerea efectelor fenomenelor meteorologice şi hidrologice periculoase prognozate pentru intervalul 03.06.201, ora 12.00 – 04.06.2019 ora 06.00 se găseşte aici.
9 din 01.06.2019 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorologice şi hidrologice periculoase prognozate pentru intervalul 01.06.2019, ora 10:00 – 02.06.2019, ora 06:00 se găsește aici.
8 din 07.04.2019 Hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor cu rol de protecție împotriva inundațiilor a frontului de captare a apei Preutești, Comuna Timișești, Județul Neamț se găsește aici.
7 din 07.04.2019 Hotărâre privind aprobarea inventariului actualizat al punctelor critice în caz de inundații, de pe cursurile de apă din Județul Neamț se găsește aici.
6 din 14.03.2019 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Programului de măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren și refacerea DN 15 Km 245 + 200 – 286 + 250, Poiana Teiului -Bicaz, aprobat prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 25 din 11 septembrie 2018 se găsește aici.
5 din 14.03.2019 Hotărâre privind aprobarea Programului pentru reducerea numărului de incendii generate de arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale se găsește aici.
4 din 14.03.2019 Hotărâre privind verificarea modului în care au fost salubrizate, în județul Neamț, cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea scurgerii apelor mari, în anul 2019 se găsește aici.
3 din 28.02.2019 Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea siguranței în exploatare a Barajului „Izvorul Muntelui”, pentru clarificarea apartenenței patrimoniale a unor componente ale DN 15, precum și pentru stabilirea măsurilor pentru refacerea DN 15 Km 245+200 – 286+250, Poiana Teiului – Bicaz  se găsește aici.
2 din 28.02.2019

Hotărâre privind aprobarea Planului de activități al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț în anul 2019 se găsește aici.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare din 28.02.2019 se găsește aici.

1 din 18.01.2019
Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru punerea în siguranţă a pacienţilor, personalului medical şi celui auxiliar, precum şi a actului medical ce se desfăşoară în Spitalul judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, se găseşte aici
  2018
28 din 13.11.2018 Hotărâre privind completarea listei obiectivelor cu rol de protecție împotriva inundațiilor, afectate de calamnitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț (comuna Timișești) în perioada iunie-iulie 2018, precum și a necesarului de fonduri, suplimentar, pentru înlăturarea efectelor acestora, se găsește aici.
27 din 13.11.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului rece, se găsește aici.
26 din 13.11.2018 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural, ca urmare a alunecărilor de teren din satele Stejaru, comuna Farcaşa, satul Petru Vodă, comuna Poiana Teiului, satul Trifești, comuna Trifești, satul Giurgeni, comuna Valea Ursului, satul Filioara, comuna Agapia, satele Pârâul Cârjei și Pârâul Pantei, comuna Borca și orașul Bicaz, se găsește aici.
25 din 11.09.2018 Hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren și refacerea DN 15 Km 245 + 200 – 286 + 250, Poiana Teiului -Bicaz
24 din 21.08.2018 Hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor afectate de calamnitățile naturale produse pe teritoriul județului Neamț în lunile iulie și august 2018, precum și a necesarului de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
23 din 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural ca urmare a alunecărilor de teren din satele Ruginești, comuna Hangu și Petru Vodă, comuna Poiana Teiului
22 din 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru prevenirea răspândirii, monitorizarea şi combaterea pestei porcine africane, pe teritoriul judeţului Neamţ
21 din 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural ca urmare a alunecărilor de teren din satele Stejaru şi Buşmei, comuna Farcaşa
20 din 26.07.2018 Hotărâre privind aprobarea programului pentru punerea în siguranţă a locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură, refacerea zonelor afectate şi monitorizarea factorilor de risc natural ca urmare a alunecărilor de teren din satul Hangu (cătun Audia), comuna Hangu
19 din 17.07.2018 Hotărâre privind aprobarea Listei revizuite a obiectivelor prioritare afectate de calamităţile naturale produse pe teritoriul judeţului Neamţ în luna iunie și începutul lunii iulie 2018, precum şi a necesarului de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
18 din 16.07.2018 Hotărâre privind acțiunile de protecția mediului – ecologizara Lacului de acumulare Izvorul Muntelui
17 din 12.07.2018 Hotărâre privind aprobarea cantității de motorină care se solicită a fi deblocată de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și probleme Speciale pentru înlăturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse pe teritoriul județului Neamț în perioada 27 iunie – 2 iulie a.c.
16 din 08.07.2018 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor prioritare afectate de calamnitătile naturale produse pe teritoriul județului Neamț în luna iunie 2018, precum și a necesarului de fonduri pentru înlăturarea efectelor acestora
15 din 04.07.2018 Hotărâre privind aprobarea obiectivelor cu rol de protecție împotriva inundațiilor, pentru care se va solicita în regim de urgență sprijin financiar de la Guvernul României
14 din 01.07.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorlologice şi hidrologice periculoase prognozate pentru perioada 01 – 02.07.2018 
13 din 30.06.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare punerii în siguranță a cetățenilor din satele Bușmei și Stejaru, Comuna Farcașa, județul Neamț – și de ajutorare a persoanelor evacuate din comunele Trifești și Farcașa, cu bunuri de primă necesitate
12 din 28.06.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorlologice şi hidrologice periculoase prognozate
11 din 27.06.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorlologice şi hidrologice periculoase prognozate pentru intervalul 27.06.2018, ora 10.00 – 28.06.2018 ora16.00
10 din 16.06.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorlologice şi hidrologice periculoase prognozate pentru intervalul 16.06.2018, ora 21.00 – 18.06.2018 ora12.00
5 din 28.03.2018
Hotărâre privind aprobarea Programului pentru salubrizarea cursurilor de apă, realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor din localităţile judeţului Neamţ, în vederea asigurării secţiunilor de scurgere a apelor mari
4 din 28.03.2018 Hotărâre privind aprobarea Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ pentru anul 2018
3 din 25.02.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru prevenirea şi gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece
2 din 29.01.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gestionarea operativă a situaţiei de urgenţă generată de prăbuşirea balustradei de protecție a părții pietonale, aferentă podului situat pe DN 12 C, din comuna Pîngăraţi
1 din 17.01.2018 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru prevenirea şi gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor