Posturi scoase la concurs

ANUNŢ CONCURS PROIECT – PILOT

Privind organizarea etapei de selecție a proiectului-pilot pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului reprezentare în instanțe și fond funciar, organizat în data de 21 septembrie 2023 – proba scrisă – aici

Formular de înscriere – aici

Rezultat selecţie dosare – aici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anunţ cu privire la promovarea în gradul profesional a unui funcţionar public, din consilier grad profesional principal în consilier grad profesional superior, din Instituţia Prefectului – Judeţul Neamţ,
concurs /examen, organizat în ziua de 22 august 2022 – proba scrisă – aici

Tematică şi Bibliografie – aici

Atribuţiile postului – aici

Formular de înscriere – aici

Adeverinţă – aici

Rezultat selecţie dosare – aici

Rezlultate proba scrisa – aici

Rezultate interviu – aici

Rezultate finale – aici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anunţ cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Structurii de securitate a Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ, organizat  în ziua de 6 Iunie 2022- proba scrisă – aici

Bibliografie – aici

Tematica – aici

Atribuţiile postului – aici

Formular de înscriere – aici

Adeverinţă – aici

 

Rezultat selecţie dosare – aici

Rezlultate proba scrisa – aici

Plan de interviu – aici

Rezultate interviu – aici

Rezultate finale – aici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anunţ cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ şi procese electorale al Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ, organizat  în ziua de 15 februarie 2021- proba scrisă – aici

Rezultate proba scrisă – aici

Rezultate selecţie dosare – aici

Bibliografie – aici

Tematica – aici

Formular de înscriere – aici

Atribuţiile postului – aici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anunţ cu privire la organizarea concursului de promovare în funcţia publică de conducere de şef serviciu Serviciul pentru afaceri europene, relaţii internaţionale, dezvoltare economică, strategii şi programe guvernamentale, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situaţii de urgenţă, servicii comunitare de utilităţi publice şi ordine publică al Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ, organizat  în ziua de 8 februarie 2021- proba scrisă – aici

Punctaj interviu – aici

Plan de interviu – aici

Rezultate proba scrisă – aici

Rezultate selecţie dosare – aici

Bibliografie – aici

Tematica – aici

Formular de înscriere – aici

Atribuţiile postului – aici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anunţ cu privire la promovarea în gradul profesional a unui funcţionar public, din consilier grad profesional principal în consilier grad profesional superior, din Instituţia Prefectului – Judeţul Neamţ,concurs /examen, organizat în zilele de 2 februarie – 4 februarie 2021 – aici

Rezultate finale – aici

Rezultate interviu – aici

Plan de interviu – aici

Rezlultate proba scrisa – aici

Rezultat selecţie dosare – aici

Bibliografie – aici

Tematica – aici

Formulare de înscriere – aici