Ordinele prefectului cu caracter normativ

ORDINUL PREFECTULUI NR. / DIN CONŢINUT
240 din 05.09.2023 privind constituirea unei comisii mixte
233 din 28.08.2023 privind constituirea Comisiei judeţene pentru aplicarea prevederilor Hotărâriî Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024
217 din 02.08.2023 privind desfăşurarea activităţii la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Neamţ, în ziua de 14.08.2023, precum şi modalitatea de recuperare
144 din 25.05.2023 privind stabilirea programului de lucru al salariaţilor Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ, în perioada 06 iunie -14 iunie 2023, pentru recuperarea zilei de muncă din data de 02.06.2023, stabilită ca zi liberă
118 din 20.04.2023 privind actualizarea componenţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice
36 din 31.01.2023 privind constituirea Grupului pentru Asistenţă Tehnică având ca scop monitorizarea modului de eliberare a avizelor / autorizaţiilor necesare depunerii / implementării în timp util a proiectelor finaţate din fonduri europene  / guvernamentale, respectiv a programelor de finanţare aferente Cadrului Financiar Multianual 2021 – 2027, a Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny şi proicetelor prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (P.N.R.R.)
16 din 19.01.2023 privind stabilirea programului de lucru al salariaţilor Instituţiei Prefectului – judeţul Neamţ, în perioada 30.01.2023-09.02.2023, pentru recuperarea zilei de muncă din data de 23.01.2023, stabilită ca zi liberă
380 din 27.10.2022 privind stabilirea perioade în care se desemnează reprezentaţii funcţionarilor publici în comisia paritară constituită la nivelul Iinstituţiei Prefectului – judeţul Neamţ
272 din14.07.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Instituției Prefectului – Județul Neamț
Anexă la O.P. 272/14.07.2022 – Regulamentul de Organizare și Funcționare al Instituției Prefectului – Județul Neamț
236 din 21.06.2022 privind prelungirea programului peste durata normală a timpului de lucru pentru poliţiştii din cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Neamţ
208 din 19.05.2022 privind actualizarea componenţei Colegiului prefectural Neamţ
96 din 10.03.2022 privind suspendarea activităţii pe linie de înmatriculare vehicule, desfăşurată la ghişeul deschis la sediul Poliţiei municipiului Roman – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Neamţ
95 din 10.03.2022 privind desfăşurarea activităţii de lucru la nivelul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Neamţ, în intervalul orar 08.00 – 20.00, începând cu data de 10.03.2022
375 din 06.12.2021 privind stabilirea programului de lucru al salariaţilor Instituţiei Prefectului – judeţul Neamţ, în perioada 06.12.2021-30.12.2021, pentru recuperarea zilei de muncă din data de 29.11.2021, stabilită ca zi liberă.
346 din 29.10.2021 privind prelungirea perioadei de aplicabilitate a măsurilor dispuse prin Ordinul Prefectului nr. 298/2021
308 din 11.10.2021 privind aprobarea Codului de Conduită al personalului din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Neamţ

Anexă la O.P. 308 din 11.10.2021

305 din 07.10.2021 privind modificarea Comisiei de disciplină pentru secretarii generali ai unităţilor administrativ teritoriale
302 din 04.10.2021 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefetural Neamţ
298 din 29.09.2021 ORDIN privind suspendarea activităţii de relaţii cu publicul, primire a cetăţenlor în audienţă, depunere a documentelor la registratura generală şi la Biroul apostilă din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Neamţ
285 DIN 14.09.2021 ORDIN privind constituirea Comisiei de disciplină pentru secretarii generali ai unităţilor administrativ teritoriale
209 din 16.06.2021 pentru convocarea Colegiului Prefectural Neamt

Anexa 1

Anexa 2

207 din 15.06.2021 ORDIN privind desfășurarea activității de lucru la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Neamț, în intervalul orar 08.00 – 20.00, începând cu data de 15.06.2021 și până la data de 18.08.2021
177din 25.05.2021 privind reglementarea activității de primire în audiență a cetățenilor la nivelul Instituției Prefectului – județul Neamț
OP 166 din 17.05.2021 pentru convocarea Colegiului Prefectural Neamt

Anexa 1

Anexa 2

OP 137 din 13.04.2021 pentru convocarea Colegiului Prefectural Neamt

Anexa 1

Anexa 2

OP 115 din 02.04.2021 privind suspendarea temporară, în perioada 05 aprilie 2021 – 09 aprilie 2021, a activității pe linie de înmatriculare vehicule, desfășurată la ghișeul deschis la sediul Poliției municipiului Roman – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Neamț
OP 109 din 25.03.2021 pentru convocarea Colegiului Prefectural – 30 martie orele 14.00
OP 110 din 25.03.2021 privind suspendarea temporară, în perioada 29 martie – 02 aprilie 2021,a activităţii pe linia de Înmatriculare vehicule, desfăşurate la ghişeul deschis la sediul Poliţiei municipiului Roman – Sertviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Neamţ
OP 100 din 17.03.2021 privind suspendarea temporară, în perioada 22 martie – 26 martie 2021,a activităţii pe linia de Înmatriculare vehicule din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Neamţ.
OP 99 din 15.08.2021 privind actualizarea componenşei Grupului de lucru pentru derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD în judeţul Neamţ
OP 98 din 15.03.2021 privind actualizarea componenţei secretariatului Colegiului Prefectural Neamţ
OP 96 din 15.03.2021 privind suspendarea temporară, în perioada 15 martie – 19 martie 2021,a activităţii pe linia de Înmatriculare vehicule din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Neamţ.