Ordinele prefectului cu caracter normativ

ORDINUL PREFECTULUI NR. / DIN CONŢINUT
185 din 29.04.2024 privind desfăşurarea activităţii la nivelul Instituţiei Prefetului – judeţul Neamţ în ziua de 2.05.2024, precum şi modalitatea de recuperare
179 din 24.04.2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului Prefectului nr. 128 din 19.04.2024 privind constituirea COMISIEI TEHNICE JUDEŢENE şi a GRUPULUI TEHNIC DE LUCRU al acesteia
180 din 24.04.2024 privind desemnarea informaticienilor ca personal tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumsciptie municipale, orasenesti si comunale
169 din 22.04.2024 privind modificarea Ordinului Prefectului nr. 132/2024 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Neamţ pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale din anul 2024
156 din 15.04.2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 128 din 19 martie 2024 privind constituirea COMISIEI TEHNICE JUDEŢENE şi a GRUPULUI TEHNIC DE LUCRU al acesteia
144 din 09.04.2024 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului judeţean Neamţ
143 din 09.03.2024 privind stabilirea numărului membrilor consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Neamţ
138 din 27.03.2024 privind rectificarea denumirii Circumscripţiei electorale nr. 13 din judeţul Neamţ
132 din 22.03.2024 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Neamţ pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale din anul 2024
128 din 19.03.2024 privind constituirea COMISIEI TEHNICE JUDEŢENE şi a GRUPULUI TEHNIC DE LUCRU al acesteia
105 din 11.03.2024 privind numerotarea circumscripţiilor electorale municipale, orăşeneşti şi comunale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2024
240 din 05.09.2023 privind constituirea unei comisii mixte
233 din 28.08.2023 privind constituirea Comisiei judeţene pentru aplicarea prevederilor Hotărâriî Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024
217 din 02.08.2023 privind desfăşurarea activităţii la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Neamţ, în ziua de 14.08.2023, precum şi modalitatea de recuperare
144 din 25.05.2023 privind stabilirea programului de lucru al salariaţilor Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ, în perioada 06 iunie -14 iunie 2023, pentru recuperarea zilei de muncă din data de 02.06.2023, stabilită ca zi liberă
118 din 20.04.2023 privind actualizarea componenţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice
36 din 31.01.2023 privind constituirea Grupului pentru Asistenţă Tehnică având ca scop monitorizarea modului de eliberare a avizelor / autorizaţiilor necesare depunerii / implementării în timp util a proiectelor finaţate din fonduri europene  / guvernamentale, respectiv a programelor de finanţare aferente Cadrului Financiar Multianual 2021 – 2027, a Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny şi proicetelor prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (P.N.R.R.)
380 din 27.10.2022 privind stabilirea perioade în care se desemnează reprezentaţii funcţionarilor publici în comisia paritară constituită la nivelul Iinstituţiei Prefectului – judeţul Neamţ
272 din14.07.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Instituției Prefectului – Județul Neamț
Anexă la O.P. 272/14.07.2022 – Regulamentul de Organizare și Funcționare al Instituției Prefectului – Județul Neamț
236 din 21.06.2022 privind prelungirea programului peste durata normală a timpului de lucru pentru poliţiştii din cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Neamţ
208 din 19.05.2022 privind actualizarea componenţei Colegiului prefectural Neamţ
96 din 10.03.2022 privind suspendarea activităţii pe linie de înmatriculare vehicule, desfăşurată la ghişeul deschis la sediul Poliţiei municipiului Roman – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Neamţ
95 din 10.03.2022 privind desfăşurarea activităţii de lucru la nivelul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Neamţ, în intervalul orar 08.00 – 20.00, începând cu data de 10.03.2022
308 din 11.10.2021 privind aprobarea Codului de Conduită al personalului din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Neamţ

Anexă la O.P. 308 din 11.10.2021

305 din 07.10.2021 privind modificarea Comisiei de disciplină pentru secretarii generali ai unităţilor administrativ teritoriale
302 din 04.10.2021 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefetural Neamţ
285 DIN 14.09.2021 ORDIN privind constituirea Comisiei de disciplină pentru secretarii generali ai unităţilor administrativ teritoriale
207 din 15.06.2021 ORDIN privind desfășurarea activității de lucru la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Neamț, în intervalul orar 08.00 – 20.00, începând cu data de 15.06.2021 și până la data de 18.08.2021
177din 25.05.2021 privind reglementarea activității de primire în audiență a cetățenilor la nivelul Instituției Prefectului – județul Neamț