Buletinul informativ

Buletinul informativ realizat în conformitate cu prevederile art. 5 alin (1) şi (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public se poate descarca aici.


Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

    Art. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:

  • Actele normative   care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
  • Structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare și programul de audiențe:
Organigrama institutiei Programul de functionare
     
 Regulamentul de organizare si functionare Programul de lucru cu publicul
     
Programul de audiente