Persoana responsabilă Legea 544/2001

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresați doamnei consilier superior  Daniela MARIAN, Compartiment informare, relații cu publicul, secretariat și arhivă, telefon 0233-218500 sau 0233-211568, fax 0233-215599 și adresa de email public@prefecturaneamt.ro.

                            Programul de funcționare  :

luni – joi : 08.00 – 16.30

vineri : 08.00 – 14.00