Cod etic/ deontologic/ de conduită

Linia verde anticorupţie a M.A.I. are două componente:

– un telefon direct – 0800.806.806

– o căsuţă vocală care preia solicitarea venită din Call Center  – În cazul în care linia telefonică este ocupată.

Programul de lucru este permanent.

 

Documente care stau la baza activității de prevenire a corupției:

  • Strategia Națională Anticorupție 2021-2025;
  • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2018 privind organizarea și desfășurarea   activităților de prevenire a corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

Ordinul Prefectului Nr. 308 din11.10.2021 privind aprobarea Codului de Conduită al personalului din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Neamţ aici

Codul de Conduită al personalului din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Neamţ – aici

 

În conformitate cu Ordinul Prefectului – judeţului Neamţ nr. 71 din 17.02.2023 persoana responsabilă cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.10 alin (1) lit.c) din Legea nr.361/2022 privind protecția  avertizorilor în interes public este doamna Mihaela Murariu – consilier superior.

Pentru asigurarea confidențialității raportărilor interne s-au stabilit următoarele canale:
– prin e-mail la adresa: avertizari@prefecturaneamt.ro;
– prin intermediul serviciilor poștale la adresa: Instituția Prefectului – Județul Neamț, str.Alexandru cel Bun, nr.27, cod poștal 610004 – Piatra Neamț,
cu mențiunea pe plic: în atenția persoanei desemnate în vederea primirii raportării interne.

FORMULAR DE RAPORTARE – aici