Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 652/2023 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023 – 2029 precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024

1. Temei legal: 

Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene; HG nr. 652/2023 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029; prevederile art.20 din HG nr. 652/2023 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024;

2. Ordinul prefectului nr.233/2023aici

3. Componenţă:

– Prefect, coordonatorul Comisiei
– Preşedintele Consiliului Judeţean
– Inspector General al Inspectoratului Şcolar
– Directorul Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
– Directorul Direcţiei de Sănătate Publică
– Șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ
– Directorul Direcţiei pentru Agricultură Judeţene
– Director coordonator al Agenţiei Fitosanitare Naţionale – Oficiul Fitosanitar Neamţ
– Comisar șef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului

4. Principalele atribuţii

Comisia constituită pentru implementarea Programului pentru școli al României are următoarele responsabilități pentru distribuția produselor și realizarea măsurilor educative, prevăzute în art.20, alin. (3) din HG nr. 652/2023 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024:
a) în funcție de specificul local și posibilitățile organizatorice și cu încadrarea în sumele alocate județului sau sectoarelor municipiului București, după caz, autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, comunelor, orașelor, municipiilor și subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor decid pentru anul școlar în cauză, în urma consultării comisiei, asupra listei produselor, în baza art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, care vor fi distribuite conform prevederilor art. 3 alin. (3), precum și asupra măsurilor educative aferente conform prevederilor art. 5 alin. (1);
b) comisia aduce la cunoștință publică, lunar, prin mijloacele de informare în masă adecvate, despre implementarea Programului pentru școli al României în județul și sectorul municipiului București respectiv;
c) inspectoratul școlar județean/al municipiului București asistă autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, comunelor, orașelor, municipiilor și subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, după caz, în punerea în aplicare a măsurilor educative prevăzute la art. 5 alin. (1), având responsabilitatea ca preșcolarii/elevii care nu participă la activități educative practice să beneficieze de activități curriculare, extracurriculare și extrașcolare, având ca tematică beneficiile consumului de fructe și legume proaspete și de lapte și produse lactate.

 

ORDIN privind constituirea Comisiei judeţene pentru aplicarea prevederilor Hotărâriî Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024 – aici

Proces-verbal al şedinţei Comisiei judeţene pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României pentru perioada 2023-2029 precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024 din data de 31.08.2023 – aici