Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor

  1. Temei legal: art.6 din H.G.nr.1344/2007;
  2. Ordinul Prefectului nr. 411 din 20.10.2017 se găsește aici;
  3. Ordinul Prefectului nr. 108 din 18.04.2018  se găsește aici;
  4. Ordinul Prefectului nr. 299 din 29.10.2018  se găsește aici;
  5. Componenţa:

– Subprefect – preşedinte;

– secretarul judeţului –membru;

– secretar oraş – membru.

  1. Principalele atribuţii:
  • efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;
  • propune sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării, cu votul majorităţii membrilor comisiei;
  • propune menţinerea sau anularea sancţiunii disciplinare, în cazul în care aceasta a fost contestată la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.