Centrul local de combatere a bolilor (animale)

1. Temei legal:
– O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.P. nr. 33 din 31.01.2023 aici ; Anexa nr. 1Anexele de la nr. 2 la nr. 84; Anexa nr. 85
2. Componenţă:
– unitatea locală de decizie, condusă de prefect şi alcătuită din membrii comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
– unitatea operaţională locală, condusă de directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene;
– unitatea locală de sprijin, condusă de primar şi din care fac parte un viceprimar, secretarul comunei, oraşului sau municipiului, după caz, reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii de pe teritoriul respectiv, precum şi medicul zonal.

 1. Principalele atribuţii:
 • Unitatea locală de decizie
 • monitorizează şi coordonează toate acţiunile care privesc bolile transmisibile ale animalelor şi zoonozele, întreprinse ca urmare a apariţiei acestora;
 • coordonează activitatea de informare a populaţiei, prin intermediul mass-media, asupra evoluţiei situaţiei în focarele de boli şi asupra conduitei care este recomandată persoanelor implicate;
 • urmăreşte respectarea prevederilor legale în situaţia acordării de despăgubiri proprietarilor de animale;
 • dispune măsurile necesare pentru lichidarea focarelor de boli transmisibile la animale;
 • transmite informaţii relevante autorităţilor centrale cu privire la evoluţia situaţiei în focarele de boli;
 • urmăreşte modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse.
  • Unitatea operaţională locală

Responsabilităţi generale:

 • Colaborare la instalarea Centrului de intervenţie în teritoriu (dacă este cazul);
 • Asigurarea identificării personalului de intervenţie (veterinari, evaluatori, echipa de ucidere a animalelor) şi cazarea acestora;
 • Emiterea de decizii pentru asigurarea personalului (detaşare, dacă este cazul);
 • Asigurarea necesarului de materiale (echipamente, reactivi, dezinfectanţi, medii de transport, combustibil etc) prin contractele deja existente şi din alte surse;
 • Aprovizionarea personalului de intervenţie cu echipamente de protecţie, materiale şi alimente;
 • Identificarea şi achiziţionarea de echipamente tehnice şi agregate electrice de rezervă;
 • Organizarea şi finanţarea transporturilor de probe, materiale, personal, serviciu de curierat, distribuţie materiale etc.;
 • Organizarea licitaţiilor în vederea achiziţiilor de echipamente, materiale şi servicii;
 • Asigurarea logisticii pentru sistemele de raportare şi comunicare (sistem IT, bază de date şi web-site propriu);
 • Pregătirea punctului de colectare pentru materialele uzate şi folosite, inclusive echipamente (dotări), în funcţie de caz;
 • Identificarea surselor de finanţare pentru acoperirea costurilor şi cheltuielilor
 • Unitatea locală de sprijin 
  • Deține o situație permanent actualizată a exploatațiilor cu porci (menținând concordanța dintre datele din Registrul Agricol și realitatea din teren);
  • Identifică și propune plasarea sub supraveghere a exploatațiilor cu nivel ridicat de risc în apariția sau difuzarea de boli;
  • Identifică și propune plasarea sub supraveghere a exploatațiilor cu predispoziție la acte de comerț, inclusiv în mediul online;
  • Asigură ecarisarea animalelor moarte sau eutanasiate în conformitate cu legislația în vigoare;
  • Asigură activitatea de raportare în conformitate cu dispozițiile CLCB – număr de exploatații cu porci și efective de suine existente in unitatea administrativ teritorială, exploatații plasate sub supraveghere, mortalități înregistrate la specia suină, efective de porci ecarisate și destinația cadavrelor – frecvența lunară;
  • Identifică riscuri și oportunități referitoare la biosecuritatea exploatațiilor de la nivel local și implementează măsuri specifice – aduce la cunoștința proprietarilor măsurile specifice de biosecuritate ce trebuie aplicate la nivelul exploatațiilor în care sunt crescute suine, notifică reprezentantul DSVSA Neamț;
  • Stabilește amenajarea unui spațiu unde se vor putea efectua activități sanitar – veterinare de ecarisare a teritoriului în cazul evoluției unor epizootii cu mare contagiozitate prevăzute în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor.

 

Data Conţinut
01.11.2023` Convocare –aici; Minuta şedinţei – aici; Plan măsuri – aici
09.05.2023 Convocare –aici; Minuta şedinţei – aici; Plan măsuri – aici
04.04.2023 Convocare –aici; Minuta şedinţei – aici;
17.03.2023 Minuta şedinţei – aici; Plan măsuri – aici
15.03.2023 Convocare –aici; Minuta şedinţei – aici; Plan măsuri – aici
09.03.2023 Convocare – aici; Minuta şedinţei – aici; Plan măsuri – aici; Hotărârea nr. 4 – aici 
21.02.2023 Convocare – aici;   Minuta şedinţei – aici
Hotatârea nr. 1 –aici;

Hotatârea nr. 2 –aici;

Hotatârea nr. 3 –aici;

10.01.2023 Minuta şedinţei – aici
Plan de măsuri – aici
09.01.2023 Minuta sedintei – aici
Planul de măsuri – aici
Măsuri privind limitarea răspândirii pestei porcine africane
Material informativ cu privire la pesta porcină africană (destinat crescătorilor de porcine din exploataţiile non-profesionale în vederea introducerii de măsuri de biosecuritate pentru animalele pe care le deţin)
16.01.2020 Planul de măsuri pentru eradicarea pestei porcine africane la mistreti, corespunzător cazurilor de pesta porcină africană din FV 29 Odobești și FV 41 Trebes, județul Bacău și măsurile aplicabile zonelor afectate de pesta porcină africană din FV 51 Oniceni și FV Poloboc, județul Bacău se găsește aici.