Centrul local de combatere a bolilor (animale)

 1. Temei legal: art. 26 alin.5 din OG nr. 42/2004;
 2. OP nr. 53/2015;
 3. Centrul local are următoarea structură:
 • unitatea locală de decizie, condusă de prefect şi alcătuită din membrii comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
 • unitatea operaţională locală, condusă de directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene;
 • unitatea locală de sprijin, condusă de primar şi din care fac parte un viceprimar, secretarul comunei, oraşului sau municipiului, după caz, reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii de pe teritoriul respectiv, precum şi medicul zonal.
 1. Principalele atribuţii: Unitatea locală de decizie
 • monitorizează şi coordonează toate acţiunile care privesc bolile transmisibile ale animalelor şi zoonozele, întreprinse ca urmare a apariţiei acestora;
 • coordonează activitatea de informare a populaţiei, prin intermediul mass- media, asupra evoluţiei situaţiei în focarele de boli şi asupra conduitei care este recomandată persoanelor implicate;
 • urmăreşte respectarea prevederilor legale în situaţia acordării de despăgubiri proprietarilor de animale;
 • dispune măsurile necesare pentru lichidarea focarelor de boli transmisibile la animale;
 • transmite informaţii relevante autorităţilor centrale cu privire la evoluţia situaţiei în focarele de boli;
 • urmăreşte modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse. Unitatea operaţională locală
 • aduce la îndeplinire măsurile dispuse în vederea lichidării focarelor de boli transmisibile la animale;
 • asigură personalul intern şi extern de intervenţie (veterinari, evaluatori,echipa de ucidere a animalelor) şi cazarea şi aprovizionarea cu alimente a acestuia;
 • asigură necesarul de materiale (echipamente, reactivi, dezinfectanţi, medii, combustibil etc.);
 • asigură sistemele de raportare şi comunicare (echipamente IT, bază de date, site propriu);
 • informează populaţia, prin intermediul mass-media, asupra evoluţiei situaţiei în focarele de boli şi asupra conduitei care este recomandată persoanelor implicate;
 • realizează alte operaţiuni care sunt necesare.

Unitatea locală de sprijin

 • sprijină Unitatea Operaţională Locală în realizarea măsurilor dispuse pentru lichidarea focarelor de boli transmisibile la animale;
 • asigură suport tehnic şi material, la nivel local.
Data Conţinut
Măsuri privind limitarea răspândirii pestei porcine africane
Material informativ cu privire la pesta porcină africană (destinat crescătorilor de porcine din exploataţiile non-profesionale în vederea introducerii de măsuri de biosecuritate pentru animalele pe care le deţin)
16.01.2020 Planul de măsuri pentru eradicarea pestei porcine africane la mistreti, corespunzător cazurilor de pesta porcină africană din FV 29 Odobești și FV 41 Trebes, județul Bacău și măsurile aplicabile zonelor afectate de pesta porcină africană din FV 51 Oniceni și FV Poloboc, județul Bacău se găsește aici.