Colectivul de lucru de pe lângă comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

  1.  Temei legal: Art.4 alin (2) din Regulamentul aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 890/2005
  2. Colectivul de lucru de pe lângă comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor este numit prin Ordinul Prefectului  nr. 229/2018 și actualizat prin Ordinul Prefectului nr 140/2020.