Comisia de analiză tehnică

  1. Temei legal: art. 7 alin. 2 din HG nr. 445/2009;
  2. OP nr. 117/2012;
  3. Principalele atribuţii:
  • Comisia de Analiză Tehnică este un organism consultativ, fără personalitate juridică ce funcţionează pe lângă Agenţia pentru Protecţia Mediului
  • Participă la procesul de analiză a documentaţiilor în vederea eliberării actelor de reglementare.
  • Participă la procesul de luare a deciziilor în cadrul procedurilor de autorizare.
  • Evaluează şi propune modificări şi completări ale documentaţiilor supuse analizei
  • Solicită completări şi informaţii din perspectiva cerinţelor specifice pentru domeniile relevante.
  • Evaluează observaţiile şi propunerile publicului.
  • Propune, prin consens, recomandarea privind decizia finală.

Secretariatul comisiei este asigurat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului