Comisia de atribuire denumiri

  1. Temei legal: art. 3 din O.G. nr. 63/2002;
  2. O.P. nr. 333 din 10.10.2013;
  3. Componența:
Profesor – preşedinte; Profesor – vicepreşedinte; Profesor – membru; Profesor – membru; Profesor – membru;
  1. Principalele atribuții:

– analizează documentele depuse de consiliile judeţene sau locale, după caz, în vederea obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri şi respinge documentaţia incompletă;

– emite avizul favorabil sau nefavorabil cu privire la proiectul de hotărâre a consiliului judeţean sau local, după caz;

– elaborează anual rapoarte privind activitatea desfăşurată, pe care le înaintează prefectului;

– asigură liberul acces la informaţia referitoare la activitatea comisiei.

RAPOARTE ANUALE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEŢULUI NEAMŢ

2017 2016 2015 2014