Comisia de delimitare teritorială între unități administrative

 1. Temei legal: art. 11 alin. (2) lit. ,,b” și alin. (4) din Legea nr. 7/1996 și pct. 4.2.5. din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administrației publice nr. 534/2001;
 2. Se emite ordin ori de câte ori este necesar pentru fiecare caz în parte (ex.: Ordin nr. 32 din 14.02.2017 privind componența Comisiei pentru delimitarea și marcarea limitei de hotar dintre comunele Podoleni și Români, județul Neamț, etc.);
 3. Componența:

3.1. Comisia de delimitare a limitelor comunelor, oraşelor sau municipiilor de pe raza administrativă a unui judeţ are următoarea componenţă:

 • reprezentantul instituţiei prefectului, în calitate de preşedinte al comisiei;
 • primarii comunelor, oraşelor sau municipiilor implicate;
 • reprezentantul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară din cadrul judeţului;
 • reprezentanţii aparatelor de specialitate ale primarilor din unităţile administrativ-teritoriale;
 • reprezentanţi ai Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, dacă hotarul sau tronsonul de hotar trece printr-o pădure ori este limitrof acesteia;
 • reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române”, dacă hotarul sau tronsonul de hotar trece de-a lungul unui curs de apă, lac ori mare teritorială;
 • reprezentantul Poliţiei de Frontieră Române, dacă hotarul este şi frontieră de stat;
 • secretarii comunelor, oraşelor sau municipiilor implicate, care vor asigura şi secretariatul comisiei.

3.2. Comisia de delimitare pentru unităţile administrativ-teritoriale aflate pe limita de judeţ are următoarea componenţă:

 • reprezentanţii instituţiilor prefectului judeţelor implicate, în calitate de copreşedinţi ai comisiei;
 • reprezentanţii oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară din cadrul judeţelor implicate;
 • reprezentanţii compartimentelor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene implicate;
 • primarii comunelor, oraşelor sau municipiilor situate pe linia de hotar a judeţului;
 • reprezentanţii Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, dacă hotarul sau tronsonul de hotar trece printr-o pădure ori este limitrof acesteia;
 • reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române”, dacă hotarul sau tronsonul de hotar trece de-a lungul unui curs de apă, lac ori mare teritorială;
 • reprezentantul Poliţiei de Frontieră Române, dacă hotarul este şi frontieră de stat;
 • secretarii judeţelor implicate, care vor asigura şi secretariatul comisiei.
 1. Principalele atribuții:

       – limitele recunoscute reciproc de către reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale sunt descrise şi reprezentate în procesul-verbal de delimitare ce conţine şi inventarul coordonatelor punctelor ce definesc aceste limite, determinate în sistem naţional de proiecţie. După semnarea şi ştampilarea procesului-verbal de delimitare şi a tuturor anexelor de către membrii comisiei de delimitare şi aprobarea de către prefect, limitele devin oficiale şi sunt introduse în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;

        – contestaţiile unităţilor administrativ-teritoriale privind limitele administrative pot fi soluţionate pe cale amiabilă, prin mediere de către instituţia prefectului sau pe cale judecătorească;

        – medierea de către instituţia prefectului se finalizează prin semnarea şi ştampilarea procesului-verbal de delimitare, precum şi a tuturor anexelor, de către membrii comisiei de delimitare.