Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport

1.Temei legal: Prevederile art. 15 şi 16 din ,,Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport”, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 116/2002, cu modificările şi completările ulterioare

 1. OP nr.153 din 23.04.2013
 2. Componenţă:
 • Subprefectul judeţului Neamţ
 • Directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Neamţ
 • Inspectorul şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ, Serviciul de Ordine Publică
 • Prim adjunctul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Neamţ
 • Prim adjunctul Inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Petrodava” al judeţului Neamţ
 • Inspectorul educativ şcolar al Inspectoratului Şcolar Judeţean
 • Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ
 • Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Volei Neamţ
 • Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Oină Neamţ
 • Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Canotaj Neamţ
 • Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Handbal Neamţ
 • Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Neamţ
 • Preşedintele Asociaţiei Judeţene de ,,Sportul pentru Toţi” Neamţ
 • Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Tenis Neamţ
 • Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Orientare Neamţ
 • Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Şah Neamţ
 • Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Atletism Neamţ

 Principale atribuţii:

 • cooperează cu organisme sportive similare din alte ţări în condiţiile organizării şi desfăşurării unor meciuri sau turnee internaţionale între cluburi sau echipe reprezentative;
 • supraveghează şi controlează modul în care normele obligatorii sunt respectate şi aplicate de organizatorii de spectacole şi manifestări sportive şi de administratorii de stadioane sau de alte baze sportive în cadrul cărora se desfăşoară aceste spectacole;
 • ia măsuri pentru prevenirea violenţei fizice exercitate în timpul pregătirii sportivilor;
 • stabileşte şi aplică sancţiuni, altele decât cele cuprinse în statutele şi regulamentele structurilor respective; stabilirea sancţiunilor se va face cu consultarea federaţiilor sportive naţionale în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament;
 • colaborează cu instituţii şi organizaţiile neguvernamentale cu preocupări în domeniu în implementarea unor programe de informare-documentare şi de cercetare ştiinţifică în probleme de violenţă;
 • sprijină realizarea unor programe de informatizare în domeniul prevenirii violenţei;
 • prezintă în buletine informative domeniul său de activitate;
 • promovează idealul sportiv prin campanii educative şi prin alte mijloace, susţinând noţiunea de fair-play, în special în rândul tinerilor;