Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme

  1. Temei legal: art. 3 din H.G. nr. 25/2003;
  2. O.P. nr. 260 din 14.07.2016;
  3. Componența:

– cercetător ștințific – reprezentantul Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie – filiala Iași;

– șef secție – Complexul Muzeal județean Neamț;

– profesor – Complexul Muzeal județean Neamț;

– director – Biblioteca județeană ,,G.T. Kirileanu” Neamț;

– director – Direcția județeană Neamț a Arhivelor Naționale;

– șef birou – Centrul pentru Cultură și Arte ,,Carmen Saeculare”.

  1. Principalele atribuții:

– analizează proiectele de stemă însuşite de consiliul judeţean, respectiv de consiliul local, urmărind să se asigure exprimarea corectă, din punct de vedere heraldic, a elementelor incluse în steme, valorificarea patrimoniului heraldic local, unitatea stilistică şi evitarea repetărilor.