Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Temei legal:
– H.G. nr. 1054/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată;
– O.P. nr. 111/2021

Componenţă:
– Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
– Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
– Consiliul Judeţean Neamţ
– Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
– Inspectoratul Teritorial de Muncă
– Inspectoratul Şcolar Judeţean
– Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică
– Direcţia Judeţeană pentru Cultură
– Direcţia Regională de Statistică
– Inspectoratul de Poliţie Judeţean
– Instituţia prefectului
– Reprezentanţi ai confederaţiilor sindicale
– Reprezentanţi ai confederaţiilor patronale
– Reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale

Principalele atribuţii:
a) promovarea abordării integrate a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în scopul eliminării inegalităţilor de gen şi a discriminărilor pe criteriu de sex;
b) includerea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în elaborarea şi în aplicarea politicilor sectoriale prin intermediul instituţiilor reprezentate în COJES;
c) evaluarea stadiului aplicării şi respectării legislaţiei în domeniu la nivel local;
d) elaborarea de recomandări pentru autorităţile administraţiei publice locale în vederea aplicării politicilor şi programelor specifice de promovare a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
e) promovarea schimbului de experienţă şi de informaţii privind acţiunile desfăşurate în domeniu;
f) promovarea de propuneri pentru strategia locală de implementare a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
g) punerea la dispoziţie mass-mediei locale a informaţiilor referitoare la experienţele pozitive şi negative în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării pe criteriu de sex şi al aplicării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
h) elaborarea de rapoarte privind modul concret de aplicare în diferite sectoare de activitate a politicii egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la nivel local, rapoarte care vor fi comunicate către CONES, precum şi către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *