Comisia județeană pentru aplicarea Legii nr. 10/2001

Aplicarea Legii nr.10/2001 republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

În domeniul aplicării Legii nr. 10/2001 se regăseşte, pe de o parte, activitatea de analiză a notificărilor depuse iniţial la instituţia prefectului  în baza  art. 36 din Legea nr. 10/2001, articol abrogat în anul 2005, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, activitate încheiată în prezent, iar pe de altă parte, activitatea de control cu privire la faza administrativă de soluţionare a notificărilor de către autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Neamţ.

În ceea ce priveşte acest ultim aspect, activitatea de control are în vedere următoarele :

1) Control de legalitate efectuat de Instituţia prefectului – judeţul Neamţ în condiţiile Legii contenciosului administrativ  nr. 544/2004, cu modificările şi completările ulterioare, asupra Dispoziţiilor emise de primarii din judeţul Neamţ, în baza Legii nr. 10/2001, prin care s-au consemnat sume ce urmau a se acorda ca despăgubiri sau care conţin propuneri de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent în condiţiile Titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare ori, prin care se propun măsuri compensatorii sub formă de puncte, comunicate în vederea exercitării controlului de legalitate obligatoriu potrivit art. 21 alin. 3 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Dosarele aferente dispoziţiilor considerate legale sunt înaintate către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.
2) Control de legalitate exercitat asupra dispoziţiilor de restituire în natură / atribuire imobile în compensare emise de primarii din judeţul Neamţ în condiţiile Legii nr. 10/2001, în baza art. V Titlul II din O.U.G. nr. 184/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 48/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile punctului 21.6 din Normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor Legii nr. 10/2001, aprobate prin H.G. nr. 250/2007 şi punctului 2.2 din Cap. III “Măsuri Instituţionale”, aprobate prin H.G. nr. 250/2007 , precum şi în baza Legii nr. 340/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările şi completările ulterioare.