Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006

 1. 1. Temei legal: art.6 din Legea 9/1998, art.5 al.1 din Legea 290/2003
 2. OP nr. 83/2018;
 3. Componenţă:
 • Prefectul, preşedintele comisiei;
 • directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice;
 • directorul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală;
 • directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamt;
 • şeful Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale;
 • şeful Inspectoratului Teritorial în Construcţii;
 • directorul Direcţiei Silvice;
 • un consilier juridic desemnat de prefect şi un notar public desemnat de Ministerul Justiţiei, la propunerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici; Comisia funcţionează în cadrul Instituţiei prefectului.
 1. Principalele atribuţii:
 • comisiile judeţene primesc, verifică şi rezolvă cererile de acordare a compensaţiilor;
 • hotărârile privind acordarea compensaţiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor;
 • hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică comisiei centrale, spre validare, precum şi solicitantului.