Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Temei legal: prevederile art.11 şi 12 din Hotărârea Guvernului României nr.1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale din România; dispoziţiile art. 19 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 6 pct.1 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului;
În baza acestui temei legal a fost emis OP nr. 132 din 09.05.2018.
Componenţă:
– Preşedinte- Instituţia Prefectului judeţul Neamţ
– Vicepreşedinte – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
– Directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
– Președintele Director general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate
– Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
– Directorul Casei Judeţene de Pensii
– Directorul Direcţiei de Sănătate Publică
– Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean
– Directorul Direcţiei Județene pentru Agricultură
-Directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
– Inspectorul şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie
– Reprezentantul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ
-Reprezentantul Primăriei Municipiului Roman
– Reprezentantul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ
– Reprezentantul Primăriei oraşului Bicaz
-Reprezentantul Primăriei oraşului Roznov
– Coordonatorul Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă” Săvineşti
– Coordonatorul Fundaţiei de Dezvoltare Locală „Speranţa” Tg. Neamţ
Principalele atribuţii:
  • coordonează monitorizarea planurilor de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a excluziunii sociale;
  • evaluează efectele măsurilor preconizate prin planurile de implementare prevăzute la lit.  a), prin raportare la obiectivele de dezvoltare regională şi judeţeană;
  • actualizează indicatorii sectoriali de incluziune socială; d) elaborează sistemul informaţional privind datele cu relevanţă pentru domeniul incluziunii sociale;
  • participă la procesul de consultare iniţiat în domeniul incluziunii sociale de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu scopul eradicării sărăciei şi prevenirii excluziunii sociale;
  • monitorizează periodic progresul realizat în raport cu obiectivele şi indicatorii stabiliţi prin Raportul anual în domeniul incluziunii sociale;
  • elaborează documentele necesare pentru redactarea Raportului de progres în domeniul incluziunii sociale, definitivat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei