Comisia mixtă de rechiziții constituită la nivelul județului

1. Temei legal: 19 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 21 alin (1) din Legea 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, cu modificările şi completările ulterioare

2. OP nr. 71 din 2018

3. Componenţă:

– Prefectul judeţului Neamţ

– Coordonatorul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Neamţ

– Comandantul Centrului Militar Judeţean Neamţ

– Reprezentantul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi

– Reprezentantul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Neamţ

– Şeful serviciului controlul legalităţii actelor, contencios administrativ şi restituirea proprietăţilor din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Neamţ

– Reprezentantul Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ

– Directorul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ

– Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Neamţ

– Directorul Consiliului Judeţean Neamţ

– Reprezentantul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Petrodava” Neamţ

4. Principalele atribuţii:

  • Comisiile mixte de rechiziţii stabilesc cantităţile de bunuri ce pot fi rechiziţionate pe localităţi, operatori economici, instituţii publice şi alte persoane juridice, în vederea realizării integrale a scopurilor prevăzute la art. 3.
  • Anual, comisiile mixte de rechiziţii propun limitele preţurilor pentru principalele bunuri consumptibile rechiziţionabile, pe care le înaintează Comisiei Centrale de Rechiziţii.