Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului

  1. Temei legal: Art. 19 din Legea nr. 319/2006
  2. Ordinul Prefectului nr. 38/2017 privind realizarea măsurilor ce revin instituţiei în anul 2017 pe linie de SSM – securitate şi sănătate în muncă, P.S.I. – S.U.