Comitetul județean de analiză a programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție

  1. Temei legal: prevederile art. 38 din Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată; dispoziţiile art. 6 din HG 548/2003 privind atribuţiile Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului ca minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie şi componenţa, modul de funcţionare şi atribuţiile comandamentelor judeţene de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie
  2. OP nr. 6.01.2012
  3. Componenţă:

– Prefectul judeţului Neamţ

– Directorul Direcţiei Silvice Neamţ

-Primarii localităţilor, care vor analiza periodic stadiul realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie la nivel de localitate

– alte instituţii interesate