Grupul județean pentru modernizarea administrației publice

  1. Temei legal: prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2003 privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administraţiei Publice, republicată, cu modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 750/14.07.2005, privind constituirea consiliilor interministeriale permanente si H.G. nr. 544/2005, pentru modificarea H.G.nr.925/2003, privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Modernizarea Administraţiei Publice
  2. OP nr. 291 din 30.12.2014
  3. Componenţă:

– Şeful Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică şi monitorizare servicii publice deconcentrate, Instituţia Prefectului, judeţul Neamţ

– 2 Consilieri ai Compartimentului afaceri europene, Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică şi monitorizare servicii publice deconcentrate, Instituţia Prefectului judeţul Neamţ

– Seful serviciu turism din cadrul Consiliuuil Judeţean Neamţ

– Directorul Direcţiei Regionale de Statistică Neamţ

– Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ

– Directorul adjunct, al Agenţiei Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ ;

– Directorul Departamentului de Târguri si Relaţii Interne, Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ

– Expert din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord Est

– Preşedintele Centrului de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri Roznov, Neamţ

– Secretarul ştiinţific al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Filiala Piatra Neamţ

– Preşedintele Asociaţiei „ ECOFOREST „ Piatra Neamţ

– Preşedintele Asociaţiei „ CREED România” , Piatra Neamţ

– Directorul executiv al Grupului Interprofesional al Patronatului Neamţ

  1. Principalele atribuţii:

a)soluţionează problemele specifice din domeniile majore pe care le gestionează;

b)asigură coerenţa fundamentării şi implementării politicilor guvernamentale din domeniul respectiv;

c) asigură comunicarea interministerială din domeniul respectiv, precum şi armonizarea punctelor de vedere;

d) formează grupuri de lucru interministeriale pentru soluţionarea problemelor punctuale cu caracter multisectorial;

e) propun constituirea, conform prevederilor legale, de comisii interministeriale pentru gestionarea unei anume problematici;

f) coordonează monitorizarea implementării politicilor promovate;

g) elaborează rapoarte periodice;

h) monitorizează activitatea comisiilor interministeriale şi a grupurilor de lucru din subordine.