Audiențe acordate de către subprefecţi

Subprefecţii Judetului Neamt, acordă audiențe conform următorului program, din Ordinul Prefectului nr. 117 din 25-05-2021:

Funcţia

Ziua/Ora

Săptămâna din lună Locul desfăşurării audienţelor
SUBPREFECȚI

prin rotație

Miercuri  ora 1000 3 Sediul Primăriei orașului Târgu Neamţ Tel. 0233/790245

(1) Primirea în audiență se face pe bază de cerere scrisă, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, prin completarea formularului on-line care poate fi accesat la: https://nt.prefectura.mai.gov.ro/contact/ și telefonic la  nr. 0233/218500.

Totodată, cererea poate fi completată, scanată și transmisă și prin poșta electronică la adresa: office@prefecturaneamt.ro, se poate depune direct la Compartimentul relații cu publicul, relații publice, secretariat și arhivă din cadrul instituției sau transmisă prin corespondență poștală la adresa: Instituția Prefectului – județul Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamț, județul Neamț.

(2) Înscrierile în audiență se vor face cu cel puțin o săptămână înaintea acordării acesteia;

(3) Nu se vor acorda audiențe în situația în care aspectele ce fac obiectul solicitării se află în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată sau în cazul în care au fost pronunțate hotărâri judecătărești definitive și irevocabile;

 (4) Persoanele care au primit un răspuns scris sau verbal în urma unei audienței nu mai pot beneficia de încă o audiență având același obiect;

 (5) Prefectul sau subprefecții pot dispune primirea în audiență fără să existe o cerere scrisă în acest sens.

Pentru înscrierea în audiență, vă rugăm să completați formularul electronic situat aici. Data și ora la care sunteți programat va fi comunicată pe adresa de e-mail completată în formular.

Descărcare formular pentru cerere de înscriere în audientă format doc sau format pdf.