Etica

Principiile aplicabile  conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului – Județul Neamț se găsesc aici.

Raportarea privind implementarea procedurilor disciplinare din cadrul Instituției Prefectului – județul Neamț – semestrul I 2019 se găsește aici.

Raportarea privind implementarea procedurilor disciplinare din cadrul Instituției Prefectului – județul Neamț – semestrul II 2019 se găsește aici.

Raportarea privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – județul Neamț – trimestrul II 2019 se găsește aici.

Raportarea privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – județul Neamț – trimestrul III și IV 2019 se găsește aici.