Formulare-SPCP Neamţ

Formulare tip – S.P.C.P. NEAMŢ

1. Eliberarea adeverinţei referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate / istoric paşapoarte

Cererea privind eliberarea adeverinţei referitoare la limitarea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinatate necesară completării dosarului pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate sau pentru eliberarea adeverinţei privind istoricul de paşapoarte, necesară pentru societăţi comerciale, ambasade sau alte instituţii, poate fi depusă atât personal, cât şi prin mandatar/ reprezentant legal, la Ghişeul de relaţii cu publicul din cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Neamţ.

• Formularul pentru cerere adeverință istoric pașapoarte este disponibil aici (word/ pdf) – durată medie de completare 4 minute
• Formularul pentru cerere adeverință limitare drepturi liberă circulație, este disponibil aici (word/ pdf) – durată medie de completare 4 minute

2. Studierea dosarului personal de paşapoarte Pentru studierea propriului dosar de paşapoarte, persoana interesată sau moştenitorii săi legali ori persoana împuternicită de aceasta/aceştia, poate/pot solicita, în scris, accesul la dosarul de paşapoarte al persoanei vizate.

• Formularul pentru cerere studiere a dosarului personal (word/ pdf) – durată medie de completare 2 minute

3. Eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale

Cererea pentru eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale poate fi transmisă prin poştă, poşta electronică sau poate fi depusă personal la Ghişeul Relaţii cu Publicul al Direcţiei Generale de Paşapoarte sau al serviciilor publice comunitare de paşapoarte.

• Formularul pentru cerere scutire taxe vamale este disponibil aici (word/ pdf) – durată medie de completare 3 minute

4. Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.
Conform cadrului legal în vigoare în materie de cetatenie, una dintre atributiile Directiei Generale de Pasapoarte este reprezentata de furnizarea, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice îndreptatite, a datelor privind cetatenia româna cuprinse în Registrul National de Evidenta a Pasapoartelor Simple.

• Formularul pentru cerere furnizare date din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple este disponibil aici (word/ pdf) – durată medie de completare 6 minute