Grupul județen pentru asigurarea protecției unităților de învățământ – Art. 1 și 2 Lg. 35/2007

Grupul județen pentru asigurarea protecției unităților de învățământ – Art. 1 și 2 Lg. 35/2007

Ordinul Prefectului nr. 355 din 21.09.2022 privind constituirea unei echipe interinstituţionale în vederea monitorizării modului în care este realizată siguranţa şcolară la nivel judeţean – aici

Plan teritorial comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2022 – 2023, în judeţul Neamţ – aici.