HOTĂRÂRI / DECIZII ALE B.E.C.J nr. 29 NEAMŢ

HOTĂRÂREA NR. / DIN CONŢINUT
61 din 13.06.2024 privind soluționarea întâmpinărilor formulate de petentul Z.F.
60 din 13.06.2024 privind soluţionarea contestaţiei formulate de către Partidul Naţional Liberal – Filiala Neamţ
59 din13.06.2024 privind soluţionarea contestaţiei formulate de către Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Neamţ
58 din 11.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de domnul R.D.
57 din 11.06.2024 privind soluționarea sesizării formulate de către doamna H.L.
56 din 11.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de domnul V.S.
55 din 11.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de domnul N.C.S.
54 din 11.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de domnul B.V.
53 din 11.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de domnul C.V.C.
52 din 11.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de către domnul T.I.C.
51 din 11.06.2024 privind soluționarea contestațiilor formulate de către doamna A.I.M., doamna T.I.V și de către domnul P. G.
50 din 11.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de domnul O.S.I.
49 din 11.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de doamna T. A. V.
48 din 11.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de domnul G. I.
47 din 10.05.2024 privind soluționarea contestației formulate de domnul Zaharia Florin
46 din 10.05.2024 privind soluționarea contestației formulate de petenta Ș.V.
45 din 10.05.2024 privind soluționarea contestației formulate de petentul A.S.
42 din 06.06.2024 privind soluționarea contestației formulate de petenta       împotriva Hotărârii nr. 19 din 31.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr. 2 Roman
41 din 06.06.2024 privind soluţionarea unor cereri de înlocuire
40 din 31.05.2024 asupra contestațiilor formulate de către Partidul Național Liberal – Filiala municipiului Piatra Neamț și de către Partidul Umanist Social Liberal – Filiala Neamț împotriva Hotărârii nr. 80 din 28.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Piatra Neamț
39 din 31.05.2024 privind soluţionarea unei cereri de înlocuire
38 din 28.05.2024 privind plângerea formulată de către Partidul Social Democrat — Organizația Locală Târgu Neamț, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 29 Neamț sub nr.602/28.05.2024
37 din 28.05.2024 asupra contestației formulate de petenta Grigoraș Ileana împotriva Hotărârii nr. 110 din 25.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 24 Costișa
36 din 28.05.2024 privind soluţionarea unei cereri de înlocuire
35 din 27.05.2024 privind soluţionarea unei cereri de înlocuire
34 din 24.05.2024 cu privire la contestația formulată de petenta  împotriva Hotărârii nr. 16 din 20.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr. 2 Roman, prin care a fost respinsă sesizarea formulată de petentă privind încălcarea legislației electorale de către candidatul pentru funcțiile de consilier local și primar – Leoreanu Laurențiu Dan
33 din 24.05.2024 privind soluţionarea unei cereri de înlocuire
32 din 14.05.2024 privind soluţionarea unor cereri de înlocuire
31 din 11.05.2024 privind respingerea contestației formulate de Partidul Național Țărănesc MANIU MIHALACHE Filiala Județeana Neamț prin reprezentant Alexandru Gălușcă la data de 07.05.2024
30 din 11.05.2024 privind soluționarea contestației formulată de C.L.S., candidat PSD la Consiliul local Trifești, cu privire la operațiunile desfășurate pentru stabilirea ordinii pentru înscrierea pe buletinele de vot a listelor de candidați pentru funcțiile de primar și consilieri locali în Circumscripția electorală comunală Trifești
29 din 11.05.2024 privind soluţionarea unor cereri de înlocuire
28 din 08.05.2024 privind soluţionarea unor cereri de înlocuire
27 din 01.05.2024 privind admiterea în parte a listei de candidaţi pentru funcţia de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, depusă de Partidul PRO România
26 din 30.04.2024 privind admiterea listei de candidaţi pentru funcţia de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, depusă de Partidul S.O.S.
25 din 30.04.2024 privind admiterea candidaturii domnului/doamnei Neguriță Claudiu-Ștefan la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, depusă de Partidul S.O.S.
24 din 30.04.2024 privind admiterea listei de candidaţi pentru funcţia de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, depusă de Partidul Umanist Social Liberal
23 din 30.04.2024 privind admiterea listei de candidaţi pentru funcţia de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, depusă de Partidul Alternativa Dreaptă
22 din 30.04.2024 privind admiterea candidaturii doamnei CUCU RALUCA la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, depusă de Partidul Alternativa Dreaptă
21 din 30.04.2024  privind soluţionarea unor cereri de înlocuire
20 din 29.04.2024 privind soluţionarea unor cereri de înlocuire
19 din 29.04.2024 privind admiterea listei de candidaţi pentru funcţia de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, depusă de Alianța Politică ROMÂNIA SOCIALISTĂ
18 din 29.04.2024 privind admiterea candidaturii doamnei MELINTE LUCIA la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, depusă de Alianța Politică ROMÂNIA SOCIALISTĂ
17 din 28.04.2024 privind admiterea listei de candidaţi pentru funcţia de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, depuse de Alianța pentru Unirea Românilor
16 din 28.04.204 privind admiterea candidaturii domnului LAVRIC SORIN la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, depusă de Alianța pentru Unirea Românilor
15 din 28.04.2024 privind admiterea listei de candidaţi pentru funcţia de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, depuse de Partidul Social Democrat
14 din 28.04.2024 privind admiterea candidaturii domnului HARPA DANIEL-VASILICĂ la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, depusă de Partidul Social Democrat
13 din 28.04.2024 privind soluţionarea unor cereri de înlocuire
12 din 24.04.2024 privind soluţionarea unor cereri de înlocuire
11 din 26.04.2024 privind admiterea listei de candidaţi pentru funcţia de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, depuse de Alianța Dreapta Unită USR – PMP – FORȚA DREPTEI
10 din 26.04.2024 privind admiterea candidaturii doamnei APOSTOL MARIA depusă de Alianța Dreapta Unită USR – PMP – FORȚA DREPTEI
9 din 24.04.2024 privind modificarea parțială a Hotărârii nr. 05 din 22.04.2024
8 din 24.04.2024 privind soluţionarea unor cereri de înlocuire
7 din 22.04.2024 privind admiterea listei de candidaţi pentru funcţia de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, depuse de Partidul Naţional Liberal
6 din 22.04.2024 privind admiterea candidaturii domnului LAZĂR GEORGE la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, depusă de Partidul Naţional Liberal
5 din 22.04.2024 privind soluţionarea unor cereri de înlocuire
4 din 22.04.2024 privind soluţionarea unor contestaţii
3 din 18.04.2024 privind stabilirea numărului minim de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor la funcția de Președinte al Consiliului Judetean Neamț și de consilier județean
2 din 18.04.2024  privind respingerea contestatiei
1 din 17.04.2024 respingere contestatie
DECIZIA NR. / DIN
3 din 13.06.2024 privind soluționarea întâmpinării formulată de petentul Z.F.
2 din 24.05.2024 2 din 24.05.2024 privind soluționare contestației formulate de Partidul SOS România
1 din 22.04.2024 privind înregistrarea Alianței Dreapta Unită USR – PMP – FORȚA DREPTEI depuse la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 29 Neamț