Mesajul Prefectului de Ziua veteranilor de război

Martorii istoriei vii – veteranii și văduvele celui de-al doilea război mondial, sunt cei omagiați, astăzi și-n fiecare an, în a 29-a zi a lunii aprilie! Ei și confrații lor de arme ce odihnesc pretutindeni în pământul patriei, ori în pământurile țărilor eliberate prin jertfa lor supremă!

Astăzi, comemorăm, rememorăm și onorăm jertfa tuturor generațiilor de eroi și veterani ai patriei, care nu au precupețit nimic, nici măcar propria viață – pentru apărarea dreptului suveran la țară, limbă, neam și credință.

Acest act solemn de astăzi, să ne fie supremă motivare în a ţine aprinsă conștiința unităţii şi demnităţii noastre naționale.

Ani buni înainte neprețuiților noștri veterani în viață și, mântuire sufletească veteranilor urcați la Ceruri!