Organigrama

Organigrama Instituției Prefectului – Județul Neamţ – aici

 

Lista și datele de contact ale serviciilor publice deconcentrare la nivelul județului Neamţ