pasapoarte

În vederea informării publicului din municipiul Roman şi zona arondată vă facem cunoscut că începând cu data de 09.07.2018 accesul cetăţenilor la ghişeul deschis în mun. Roman, str. Ştefan cel Mare, nr. 246 (în sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor) pentru înregistrarea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se va face doar cu programare online ce se poate obţine accesând adresa web www.epasapoarte.ro .

Programul de lucru se va desfăşura în fiecare zi lucrătoare de luni în următorul interval orar:

  • înregistrare cereri – 10.00-14.30;
  • eliberare paşapoarte – 14.30-15.00.

De asemenea, începând cu data de 16.07.2018, la sediul serviciului din municipiul Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 12, în zilele de miercuri, joi şi vineri vor funcţiona două ghişee cu programare online pentru înregistrarea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi temporare în intervalul orar 8.30-18.30, programare obţinută de la aceeaşi adresă web www.epasapoarte.ro

Prefectul judetului Neamt,

Daniela SOROCEANU