PROCESE VERBALE ALE B.E.C.J nr. 29 NEAMŢ

PROCES VERBAL  NR. / DIN CONŢINUT
389 din 11.05.204 cu ocazia tragerii la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot utilizate în Circumscripția electorală nr. 29 Neamț pentru alegerea Consiliului județean Neamț și a președintelui Consiliului județean Neamț  la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie2024
343 din 09.05.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 29 Neamţ cu reprezentanţii formaţiunilor politice care participă la alegeri
315 din 08.05.2024 rămânerea definitivă a  candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ şi consilier judeţean
54 din 20.04.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Judeeană nr. 29 Neamț cu reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au avut grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și cu reprezentantul grupului organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Camera Deputaților, respectiv cu un reprezentant al partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, altele decât cele cărora li s-a alocat reprezentant în prima etapă
17 din 16.04.2024 proces verbal de completare a BEJ cu reprezentantul AEP