Comisia de dialog social

Şedinţe ale Comisiei de dialog social

 

Data/Ora Ordinea de zi Materiale aferente
 
24.05.2024 ora 11.00 aici aici
23.06.2023 ora 11.00
aici aici aici
30.05.2023 ora 11.00
aici aici
21.03.2023 ora 10.00
aici aici aici aici
25.02.2020 ora 10.00 aici
24.10.2019 ora 12.00 aici aici aici
27.08.2019 ora 10.00 aici aici
29.07.2019 ora 12.00
aici aici
02.04.2019 ora 15.30 aici aici
25.02.2019 ora 14.30 aici aici
29.01.2019 ora 12.00 aici

 


1. Temei legal:

  •  Legea dialogului social nr.367/2022
  • Ordinul Prefectului nr. 117 din 20.04.2023 privind actualizarea componenței Comisiei de dialog social, la nivelul judeţului Neamţ
  • Ordinul Prefectului nr. 51 din 07.02.2023 privind reorganizarea Comisia de dialog social, la nivelul judeţului Neamţ
  • Ordin al Prefectului nr.113 / 2013;
  • ROF aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 51 din 07.02.2023 privind reorganizarea Comisia de dialog social, la nivelul judeţului Neamţ – Anexa 2;

3. Principalele atributii:

  • asigurarea unor relatii de parteneriat social intre administratie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale, care sa permita o informare reciproca permanenta asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administratiei sau al partenerilor sociali, in vederea asigurarii unui climat de pace si stabilitate sociala;
  • consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de alta natura cu caracter economico-social;
  • discutarea altor probleme din sfera de activitate a administratiei publice centrale sau din judet asupra carora partenerii sociali au convenit in prealabil